18.05.2007 00:00

Jiří Suchý už své grafiky vydražil, ale Bienále pro Diakonii pokračuje dál

14. - 18. května 2007
Atrium Úřadu městské části Praha 13

20. - 26. května 2007
Modlitebna Farního sboru Českobratrské církve evangelické Praha - Dejvice (Dr. Z. Wintra 15, Praha 6 - Bubeneč)

Bienále pro Diakonii je prodejní výstava sedmi desítek výtvarných děl umělců různých generací. Své práce zde vystavuje například divadelník Jiří Suchý, malíř a fotograf Antonín Střížek (autor opony Státní opery) nebo výtvarnice Barbora Veselá, známá svým "ponořeným" pomníkem Jana Palacha na Václavském náměstí.

Antonín Střížek - Světla ulic

K vidění jsou obrazy, grafiky, ilustrace, plakáty, práce z textilu, loutky, keramika nebo sochy. Vedle známých jmen se zde objevují i tvůrci dosud méně známí. Vystavovatelé se zřekli části nebo celého výtěžku z případného prodeje svých děl ve prospěch Střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Praze-Stodůlkách, pro které se akce pořádá.

Hlavním bodem programu byl koncert Hradišťanu spojený s dobročinnou aukcí. Ta novému stacionáři přinesla bez sto korun 150 tisíc Kč. Největší zájem byl o díla Antonína Střížka (na fotografii pastel Světla ulic), Jiřího Suchého, Martiny Špinkové a Tomáše Tichého. Bienále pro Diakonii pokračuje do pátku v atriu radnice Prahy 13 a od pondělí 21. května do soboty 26. května v modlitebně Českobratrské církve evangelického v Praze 6. Více na www.bienaleprodiakonii.cz.

Jak již byl naznačeno, výtěžek z Bienále bude věnován na rozšíření denního stacionáře pro žáky, kteří dokončí speciální školu při Středisku Diakonie ČCE v Praze-Stodůlkách. Jde o žáky s těžkým kombinovaným postižením. Stavba je v současné době ve fázi příprav - existuje už studie přístavby (viz ukázka), ale stále schází peníze. Přístavba bude stát cca 2.500.000 Kč. V ideálním případě by se stacionář měl prvními šesti žáky zaplnit po prázdninách roku 2009. Práce střediska bude v rámci Bienále představována informačními panely, fotografiemi, videem a rovněž bude možno středisko přímo navštívit. Také si bude možné zakoupit výrobky klientů ergoterapeutické dílny.

Projekt lze podpořit i finančním darem: 127 747 339/0800, variabilní symbol 400. Dárcům bude vystaveno potvrzení. Při převodu peněz z účtu na účet však může být vydáno potvrzení teprve po telefonickém nebo písemném kontaktu, ze samotného čísla účtu nelze adresu dárce zjistit.

Celé Bienále pro Diakonii organizují dobrovolníci.

Vše se o akci dozvíte na www.bienaleprodiakonii.cz.

Záštitu nad Bienále pro Diakonii převzali:

Petr Bratský, poslanec PS Parlamentu ČR
Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol
Joel Ruml, synodní senior ČCE
Karel Schwarzenberg, senátor PČR a ministr zahraničních věcí ČR
David Vodrážka, starosta MČ Praha 13
Pavel Vychopeň, generální ředitel Diakonie ČCE
Petr Zeman, zástupce starosty MČ Praha 13

Bienále pro Diakonii podporují:

Městská část Praha 13: www.praha13.cz  
Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové: http://nfvtr.webpark.cz  
Servitus, ekumenická organizace pro dobrovolníky: www.servitus.cz  
S a n s & S e r i f grafický design: www.sansserif.cz  
Vinařství Stanislav Omasta, Boleradice 417
Nakladatelství Eman: http://eman.evangnet.cz  
Občanské sdružení Obláček, Jánského 2191/71, Praha 5
Qultures: http://www.qultures.com

Zdroj: www.bienaleprodiakonii.cz  

Autor článku: redakce