12.10.2022 14:07

Kulturní centrum CO.LABS nabízí stáž pro studenty/ky

Kulturní centrum CO.LABS nabízí stáž pro studenty vysokých škol – uměleckých i uměnovědných oborů (JAMU, AMU, VŠMU, Katedra divadelních studií MUNI, Katedra divadelních a filmových studií UP).

CO.LABS hledá studentky a studenty se zájmem o současné performativní umění, kteří by se rádi zapojili do chodu nezávislé, kreativní a dynamické organizace.

CO.LABS vypisuje stáž pro tyto oblasti:

  • lektorská činnost
  • marketing
  • projektová produkce

Pro přihlášení na pozici stážisty/stážistky zašlete vaše CV a stručný motivační dopis v rozsahu max. 1 normostrany.

S přihláškami a případnými dotazy se obracejte na členku výkonného a uměleckého vedení kulturního centra CO.LABS, Klaudii Klembarovou: klaudia.klembarova@colabs.cz

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/