27.05.2020 07:11

Letní divadelní a taneční škola Benoni

LETNÍ DIVADELNÍ A TANEČNÍ ŠKOLA BENONI
(herectví - pohyb – hlas)
20. 8. 2020 -  29. 8. 2020

Kurz je určen pro české i zahraniční studenty (česky mluvící) středních i vysokých škol, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách, ke studiu na fakultách AMU, ale i pro širší veřejnost v různých věkových kategoriích.
V jednotlivých lekcích si účastníci mohou vyzkoušet zapojení do tvůrčího studijního procesu, prohloubit své znalosti a dovednosti v různých disciplinách.

Místo konání: HAMU Hudební fakulta AMU, taneční sál, Malostranské nám., Praha 1
Termín konání: 20. 8. –29. 8. 2020
9:00 – 11:00 / 11:00 – 13:00/ 14:00 – 16:00
každý den kromě neděle 23. 8. 2020

POZOR! Počet míst v kurzu omezen (20 účastníků)!
Cena kurzu:  8 000,- Kč při úhradě do 15. 7. 2020
Cena kurzu: 9 000,- Kč při úhradě do 15. 8. 2020

Herectví
doc. Mgr. TOMÁŠ PAVELKA
divadelní herec a pedagog DAMU
základy herecké techniky a dramatického myšlení, imaginace, motivace, komunikace, herecké a pohybové etudy a improvizace, cvičení k objevování a rozvíjení herecké představivosti, hledání pravdivého hereckého výrazu, vnímání dramatické situace

Současný tanec a jevištní pohyb
doc. Mgr. MARCELA BENONIOVÁ
choreografka a pedagog Pražské konzervatoře, HAMU, taneční publicistka
současné taneční techniky a jejich aplikace k hereckému projevu, krokové a rytmické variace, orientace v prostoru, prostorové cítění, vytváření tanečních frází a struktur v prostoru

Hlasová technika a jevištní řeč
MgA. EVA SPOUSTOVÁ
dabingová režisérka, pedagog DAMU
dechová technika, emoce a energie, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu

Tanec, rytmus a improvizace
MgA. MONIKA DIATTA REBCOVÁ
bubenice, choreografka a pedagog HAMU
základy afrických tanců a rytmu – přirozená koordinace, spontánnost projevu, postupy taneční a kontaktní improvizace, svoboda pohybového projevu a myšlení

Více informací: doc. Mgr. Marcela Benoniová, ředitelka Letní školy (tel: +420 775 929 389)
V případě zájmu o účast v tomto kurzu posílejte závaznou přihlášku na email: marcela.benoni@seznam.cz