02.07.2018 11:33

Letní scéna HAMU nabídne premiéru barokní opery Muzio Scevola

Letní scéna HAMU v Lichtenštejnském paláci v Praze dnes nabídne premiéru prvního soudobého nastudování barokní opery Muzio Scevola. Představení připravil orchestr Musica Florea a taneční soubor Hartig Ensemble s režisérem Lorenzem Charoyem. Uskuteční se na nádvoří paláce, kde po roce opět vyrostlo mobilní barokní divadlo Florea Theatrum.

Autory unikátního díla Muzio Scevola jsou tři současníci Filippo Amadei, Giovanni Bononcini a Georg Friedrich Händel. Libreto vytvořil italský básník Paolo Antonio Rolli. V novodobé historii se opera nikdy neuváděla celá, nyní ji se soubory a sólisty připravil francouzský režisér Charoy, hudebního nastudování se ujal Marek Štryncl, tance vytvořila choreografka a vedoucí souboru Hartig Ensemble Helena Kazárová. Inscenace vznikla ve spolupráci s festivalem Händel-Festspiele Halle.

Mucius Scaevola se stal jako vzor mužnosti námětem mnoha literárních i výtvarných děl. Jedná se o legendárního hrdinu starověkého Říma, známého svým pokusem o atentát na krále Larse. Podle legendy se po svržení krále Tarquinia Superba a vyhlášení republiky vypravil proti Římu Lars Porsenna, vládce města Clusium. Díky početní převaze se mu podařilo město oblehnout a požadoval na jeho obyvatelích, aby se znovu podřídili Etruskům. Gaius, mladík z patricijského rodu Muciů, se přihlásil, že Porsennu zabije. Podařilo se mu proniknout do králova ležení, omylem však probodl mečem místo krále jeho pobočníka. Byl vzápětí zatčen a postaven před soud. Sdělil Porsennovi, že je pouze jedním ze tří set mladých Římanů, kteří přísahali, že se jeden po druhém pokusí nepřátelského vladaře sprovodit ze světa. Aby dokázal jejich odhodlání, vložil svoji pravou ruku do ohně a držel ji tam, aniž by dal najevo bolest. To udělalo na Porsennu takový dojem, že zajatce propustil a odtáhl od římských bran.

http://www.musicaflorea.cz/

https://www.hartigensemble.cz/

Autor článku: ČTK: jir, sd, foto Daniel Rozsnyó, převzato z: https://www.facebook.com/musicaflorea/

Letní scéna HAMU nabídne premiéru barokní opery Muzio Scevola

Inscenace

20.09.2018

Pozvánka na inscenované čtení v rámci cyklu Hrdina v českém dramatu

V roce stého výročí založení Československé republiky chceme důstojně připomenout některé klíčové okamžiky, ideje a ideály související se zápasem o svobodnou existenci v rámci samostatného českého státu. Dovolte, abychom Vás pozvali na cyklus scénického čtení vybraných českých dramat, která jsou uměleckou projekcí příběhů historických i bezejmenných hrdinů. Jejich osudy vzbuzují věčnou otázku: Kdo je vlastně hrdina? Kdo je český hrdina? Jakou podobu má hrdinství?

20.09.2018

Čtrnáctá sezóna Divadla LETÍ přinese inscenaci o evropských lobbistech i unikátní imerzivní projekt o uprchlících z vesmíru

Pražské nezávislé Divadlo LETÍ zahájilo letos v září svou již čtrnáctou sezónu, a to třetím ročníkem festivalu Antická Štvanice, který uvedlo v koprodukci se se spřáteleným souborem Tygr v tísni v plenéru nedaleko VILY Štvanice.  Slavnostní uvedení hned dvou her – Konec Faidry Mariny Carr a Prosebnice Anny Saavedry – bylo ale pouhým začátkem sezóny, kterou divadlo chystá.

20.09.2018

První premiéra nové sezony Baletu Národního divadla bude poctou choreografovi Jiřímu Kyliánovi

První premiéra nové sezony Baletu Národního divadla s názvem KYLIÁN – Mosty času je především poctou významnému českému choreografovi Jiřímu Kyliánovi a jeho rozsáhlé tvorbě, která inspirovala tvůrce po celém světě. Zároveň však oslaví českou státnost, svobodu a 100 let existence republiky. Slavnostní premiéra se uskuteční 11. 10. 2018 v Národním divadle.