12.05.2022 07:24

Městská část Praha 6: konkurz (referent/ka kultury – produkční)

Městská část Praha 6 hledá referenta/ku Odboru kultury, sportu a volného času se zaměřením na produkci. Jedná se o pracovní vztah na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené. Vhodné i pro absolventy.

Náplň práce :

  • obsahově a organizačně zabezpečuje jednotlivé kulturní akce pořádané MČ Praha 6, odpovídá za jejich průběh a zajišťuje realizaci včetně podkladů pro objednávky, smlouvy, veřejných zakázek malého rozsahu a výběrová řízení.
  • podílí se na přípravě návrhu rozpočtu a rozborech v oblasti kultury; podílí se na zpracování agendy darů a dotací v oblasti kultury.
  • komunikace se spolky MČ Praha 6 a společenskými organizacemi

Požadované znalosti a dovednosti :

  • praxe se zajišťováním kulturně – vzdělávacích činností vítána
  • schopnost samostatné i týmové práce, výborné organizační schopnosti, kreativní myšlení
  • velmi dobré komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu v českém jazyce, schopnost jednání s lidmi, moderátorské dovednosti
  • zodpovědnost, systematičnost, zvládání zátěže

Předpokládaný nástup: dle dohody

Platové zařazení: Platový tarif v 9. platové třídě je stanoven ve výši od 19 730 do 28 920 Kč a bude určen dle délky praxe, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 14 460 Kč

Benefity : 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), e-stravenky v nominální hodnotě 100 Kč, příspěvek na kupon MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění, podpora profesního rozvoje, další zaměstnanecké výhody, dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou.

Pracovní poměr na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené. Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin; pružné rozvržení pracovní doby.

Požadované vzdělání : vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Písemné nabídky s motivačním dopisem a se strukturovaným profesním životopisem zasílejte na jripplova@praha6.cz, či doručte v uzavřené obálce nejpozději dne 25. 5. 2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 601/23, Praha 6.

Obálku označte slovy: NEOTEVÍRAT – nabídka práce – referent kultury Úřad městské části Praha 6, k rukám Bc. Jany Ripplové, vedoucí OKSVČ, Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6.

Písemnou nabídku lze podat rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky městské části: bmzbv7c. Do předmětu uveďte: NEOTEVÍRAT – nabídka práce – referent kultury.

Kontakt: Jana Ripplová, jripplova@praha6.cz

Ke stažení

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/