30.08.2017 10:08

Mezinárodní lení škola Divadla Archa

Platformu pro experimentování a výzkum v oblasti současného divadla, přednášky českých a zahraničních lektorů, semináře a praktické dílny nabídne první ročník mezinárodní letní školy, kterou pořádá Divadlo Archa.

„Dramaturgie Archy se v poslední době soustřeďuje stále více na aktuální sociální a politické otázky. Divadelní tvorba, která čerpá z autentických zdrojů a reflektuje bezprostřední problémy společnosti, má svá specifika, která ji odlišují od tradičních divadelních forem. Pojmenování jako „dokumentární divadlo“, „divadlo kolektivní tvorby“ či „devised theatre“ se snaží takovou tvorbu zařadit do teoretických systémů. Problém je v tom, že specifika takového typu divadla nespočívá jen ve výsledném tvaru, ale především v nových metodách práce při tvorbě představení“, říká Ondřej Hrab, ředitel Archy.

Během dvou zářijových týdnů budou mít účastníci školy možnost se věnovat specifickým metodám, technikám dokumentárního divadla a divadelní tvorby v sociálním kontextu obecně.Spolu s odbornými lektory budou studenti řešit tyto otázky: Jak proměnit realitu v umělecký obraz? Které umělecké disciplíny slouží tomuto účelu? Jak mohou umělecké aktivity ovlivňovat společenskou realitu?“ popisuje záměr školy Jana Svobodová.

24 účastníků z celého světa bude průběžně pracovat ve čtyřech ateliérech.  Ateliér Jany Svobodové je zaměřen na užití metody „úhlů pohledu“ při tvorbě sociálně specifického divadla. Ateliér Jaroslava Hrdličky bude zkoumat vztah videoartu, reálného příběhu a scénické akce, Jan Burian povede studenty k naslouchání a následnému vytváření zvuků a hudby pro divadelní inscenaci,  Philipp Schenker se soustředí na práci s objekty. Speciální semináře zaměřené na divadlo a sociologii, na historii post-dramatického divadla a na problémy produkce a dramaturgie sociálně specifického divadla povede Ondřej Hrab. Světelný designer Pavel Kotlík bude mít seminář nazvaný Světlo jako prostor pro akci.

Exkluzivní součástí letní školy budou lekce zahraničních tvůrců. Německý hudební skladatel, divadelní režisér Heiner Goebbels nazval svůj seminář „Polyfonie spolupráce“. Vlámský spisovatel, dramatik a performer Pieter De Buysser se bude zbývat problémy psaní a inscenování autorského textu. Nizozemský divadelní producent a kurátor Henk Keizer představí divadelní projekty v různých lokalitách – ve městě, na zemědělském venkově, ve vězení nebo například v supermarketu. Manažer mezinárodních kulturních projektů Mattijs Maussen nazval svou lekci: Angažovanost jako nástroj budování partnerství v městských kulturních aktivitách.

https://www.divadloarcha.cz/

Autor článku: Pavlína Svatoňová