18.08.2020 12:10

Mimořádný večer plný hudby a tance. Pražský komorní balet a Pavel Šporcl zakončí festival Praha, klasika..

V závěru týdne vystoupí Pražský komorní balet v rámci slavnostního zakončení Mezinárodního hudebního festivalu Praha, Klasika.., v pátek 21. srpna v pražském Rudolfinu a v sobotu 22. srpna 2020 v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory. Na obou koncertech se představí i vynikající houslista Pavel Šporcl.

Na slavnostních koncertech zazní hudba českých skladatelů Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka. Pražský komorní balet zatančí dvě nestárnoucí choreografie z pera svého zakladatele Pavla Šmoka: symfonickou báseň Holoubek Antonína Dvořáka a úpravu klavírního cyklu pro smyčcový orchestr Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. Pod taktovkou Jiřího Havlíka a za doprovodu symfonického orchestru Filarmonietta Praga zazní též Koncert pro flétnu, housle a orchestr od Bohuslava Martinů se dvěma výjimečnými sólisty – japonským sólo flétnistou České filharmonie Naokim Sato a houslistou Pavlem Šporclem. Volba sólistů není náhodná, oba koncerty jako poctu nejvyšší získaly oficiální akreditaci Japonského velvyslanectví v České republice v rámci 100. výročí navázání vztahů mezi oběma zeměmi.

www.prague-classics.cz

Autor článku: Johana Mravcová