18.05.2001 00:00

Muzika Paka 2001

kultura okraje v kraji blouznivců

„A co zbývá, když člověk nevidí a nevnímá radosti ani nudu, kdy se smysly uzavírají vůni světa, kdy mizí v prostoru za obrazem, až v paláci myšlenek zůstane zvuk, zvuk zdiva a alabastrových sloupů, které se zřítí.“

Josef Kocourek - Jensen a lilie (úryvek)  

 

MUZIKA PAKA

Letošní rok se uskuteční v nové dramaturgické podobě již šestý ročník festivalu MUZIKA PAKA aneb kultura okraje v kraji blouznivců, který je věnován všem těm, jež tímto krajem prošli, aby za sebou zanechali obrazy, skladby, prózu či poezii… Tento kulturní svátek má dnes již celorepublikový charakter a setkávají se zde lidé nejen od nás, ale i ze zahraničí. Dochází zde k objevování různých souvislostí, ze kterých nejednou vznikly zajímavé projekty (např. dětské kresby na hudbu Ivy Bittové…). Vedle známých jmen (Vladimír Kokolia, Iva Bittová, Hadivadlo, Noriuki Sava…) se zde objevují méně známá. Snažíme se o vyváženost a prolínání žánrů, kdy se slovo stává obrazem, obraz tónem, tón pohybem a pohyb zvukem. Festival organizuje občanské sdružení OPEN ART Nová Paka s dalšími kulturními institucemi města.

 

 MUZIKA PAKA 2001

A jaký že je ten letošní ročník!? Vedle známých jmen Schola Gregoriana Pragensis, Petr Nikl, Divadlo Vizita… umožňuje také prezentaci těm méně známým (Jana Drahovzalová, Petra Chmelařová, Jan Zítka…). Již známou sekci „Umění na pomezí“ doplní nová sekce „Prostor v pohybu, pohyb v prostoru“, která nám představí pražský a brněnský scénický tanec. Ze staronových jmen pak přivítáme Teatr Novogo Fronta, Moniku Kytlerovou a ENVOI. Snad jen tuto trojici můžeme takto označit, co se týká Filipa Topola, Vladimíra Kokolii, s nimi jsme se na předešlých ročnících sice již setkali, ale nyní je představíme zase trochu jinak. A co říci závěrem, snad jen to, že muzejní expozice medijních kreseb a drahých kamenů Vám napoví, kde jste se ocitli! Vnímejte pozorně, co se kolem Vás děje…

 

PROGRAM

Pátek 25. května 2001

 16.00 Setkání s grafikou v Městské knihovně– Maříková + Drahovzalová

Svými výtvarnými pracemi nás provedou dvě studentky Soukromé grafické školy v Liberci za doprovodu veršů Lenky Šimsové…

 

16.30 Dvě piána – „Od Mozarta po Kocába“ – Kytlerová + Valkoun, oba absolventi AMU Praha, jež své duo založili v roce 1999, se nám představí v prostorách Základní umělecké školy

Vstupné 30,- Kč (Základní umělecká škola)

 

17.30 Filmové okénko s režisérem Janem Němcem a jeho novým digitálním filmem „Noční hovory s matkou“

Představitel české nové vlny 60. let, který od návratu z emigrace natočil dva klasické filmy a uvedl první digitalizovaný film na internetu, s kterým se nám na festivalu představí. Jedná se o monology syna a matky, hledající se a míjející se na trase tramvaje č. 11. Jde o jeho kompletně autorský projekt.

„Město netvoří jen zdi a kameny ulic, ale spirit lidí, kteří se v něm pohybovali…“ (Jan Němec)

Vstupné 40,- Kč (Kino)

 

19.00 Koncert duchovní hudby – Chmelařová (flétna) + Fišerová (varhany)

Klášterní chrám se nám poprvé v rámci festivalu rozezní v páteční podvečer díky dvěma studentkám Pražské konzervatoře.

Vstupné 30,- Kč (Klášterní chrám)

 

20.00 „E“ – Rockové trio – Kokolia, Ostřanský, Václavek + Miedke (D)

Několik let nebylo o nich slyšet, každý si dělal „to své“, pokusy o koncert tu byly. Snad budeme mít štěstí a objeví se Vladimír Kokolia (zpěv), Josef Ostřanský (kytara), Vladimír Václavek (basová kytara, akustická kytara) a za doprovodu němce Miedkeho na bicí. A jaké to bude? „E“ je potřeba slyšet na vlastní uši, vidět na vlastní oči. „E“ na žádný nosič nezachytíš…

„Trojúhelník úhel rozevírá, protnuly se body v rovinách, přímka přeťala své rovnoběžky, bod byl zbaven tečky“ („E“ – text Vladimír Kokolia)

Vstupné 80,- Kč (MKS)

 

22.00 Pohyb v prostoru, prostor v pohybu – „Výlet s kapkou deště“ – Skupina scénického tance (Praha)

Ludmila Kristlová a Hana Chalupníková vystudovaly Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor scénický tanec, a představí se nám na hudbu René Aubryho…ve velkém sále MKS.

Vstupné 30,- Kč (MKS)

 

23.00 Teatr Novogo Fronta (CZ/RUS) s představením „Vagabond Adam Kadmon“

Již potřetí se setkáme na našem festivalu s česko-ruským komunitním divadlem Teatrem Novogo Fronta, který po představeních „Fabrika ljudi“ a „Olověné mlze“ k nám přijíždějí zatím s největším projektem. Některým sám název již napoví, i když nechme se překvapit, kam že nás zavedou…

„…na jedné ze stěn bylo množství nápisů a kreseb, některé zpola smazané, některé jsme jen tušili. A my jsme k té stěně chodili a snažili jsme se ty nápisy luštit, něco se dozvědět o lidech, kteří je kdysi dávno psali…“

Vstupné 90,- Kč (MKS)

 

01.00 A na dobrou noc usínáme se „Svatební košilí“ nebo ve Svatební košili? Sám nevím?! Ale jedno vím jistě, bude to filmová projekce s bratry Suky. Vstupné dobrovolné (za MKS)

 

Sobota 26. května 2001

8.30 Se sdružením ENVOI nahlédneme do jeho „Skrytých knih“. Co nám tato pohybová báseň nabídne, jejíž základní kámen byl položen v minulém roce na „pasece za Bahňákem“…, sílu v prostoru, prostor v čase či snad něco jiného…

„Toto ráno věnujeme tvůrci Petru Niklovi, síle Kateřině Jiráskové a vnucujeme dělníku Krištofu Kinterovi.“ (ENVOI)

Vstupné 30,- Kč (MKS)

 

9.30 Petr Nikl  - „Platonické medijní kresby“ (kresby, instalace) Na vernisáži se setkáme s absolventem AVU Praha, členem skupiny „Tvrdohlaví“, zakladatelem divadelního sdružení „Hehedama“, laureátem Ceny Jindřicha Chaloupeckého (1996) Petrem Niklem. V počáteční tvorbě jeho díla navozují pocit křehkosti a zranitelnosti, embrya a kukly decentních barev se v devadesátých letech rozvíjejí v motivy z děl starých mistrů, které jsou proděravělé a v těchto „ranách“ vystupují různé „bytosti“, tím obraz nabývá na plastičnosti.

 „Byly to obrazy zvířat, většinou mláďat, hmyzích larev, kukel a ptačího klubání. Couvání časem až do Království Matek a jakési hledání pravé podoby toho, čemu se říká TVOR.“ (Petr Nikl)

 V minulém roce Nikl uskutečnil zatím svůj největší projekt „Hnízda her“. Oživil tím na několik dní Rudolfinum, kde návštěvník vstupoval do exponátů a stával se jejich součástí, docházelo zde k prapodivným záměnám. Šlo o nejnavštěvovanější výstavu současného umělce za minulý rok. K nám do podkrkonoší Petr Nikl přináší své „platonické medijní kresby a instalace“, což je příspěvek tomuto „divotvornému kraji“.

Suchardův dům

 

10.15 Koncert duchovní hudby – Filip Topol (varhany)

Dvakrát k nám již zavítal zpěvák, pianista, skladatel a textař Filip Topol, poprvé to bylo v roce 1998 se skupinou „Psí vojáci“, podruhé pak loni sám s koncertním křídlem a letos jej u vidíme v klášterním chrámu hrát na varhany. A ti, jež do jeho skladeb doopravdy „vejdou“, zajisté odhalí jeho nejniternější výpovědi, ke kterým již není třeba slov.

„Zkus si ten příběh, stačí jen málo………………………………..“ (Filip Topol)

Vstupné 50,- Kč (Klášterní chrám)

 

11.30 „Obnošené sny“ aneb Česko-jihoafrická divadelní fantazie (Divadlo Archa)

Tento projekt vznikl za podpory Jihoafrického velvyslanectví v Praze a představí se celkem na třech místech naší republiky. Obnošené sny je představení, které se snaží nalézt podobnosti a rozdíly vlivů projevujících se v české a jihoafrické kultuře a společnosti. Představení vzniklo na základě workshopů, které uskutečnili naši umělci v Johanesburgu. Základní osou bude příběh založený na postupném objevování hodnot a zkoumání možných využití nalezených předmětů. Komické i tragické situace propojí děj, který vytváří úplný charakter postav. Na projektu se podíleli: P. Nikl, J. Kořán, J. Svobodová, P. Cikánová, I. Xhosa, A. Madinane, M. + M. Manana, V. Mohapi…

 „Jsme obklopeni různými předměty. Jenom proto, že jsme některé z nich přestali vlastnit, neznamená, že již nemají žádnou hodnotu. Kdo určuje hodnotu toho co máme?“

Vstupné 50,- Kč (MKS)

 

14.30 Prostor v pohybu, pohyb v prostoru – Taneční divadlo „Basta“ (Brno)

Balada o smrti, Jednou, Nelituj… v podání brněnské taneční scény na hudbu Ivy Bittové, Vladimíra Václavka, Clauda Debessyho, George Bizeta, jazzových úryvků, lidových písní, to vše ve velkém sále MKS…

 „I když život nemusí odpovídat našim představám, i samo zjištění, že život je jinde je zkušenost, které není třeba litovat.“ (Basta)

Vstupné 50,- (MKS)

 

16.00 Martin Klapper uvádí „Umění na pomezí“, tentokráte světelnou performanci za doprovodu americké hobojistky, performerky Robbie Hunsinger, která hrála po celém světě, také s orchestrem Metropolitní opery v New Yorku, a německého perkusionisty performera Michaela Vorfelda, který se nyní věnuje především práci se světlem a zvukem v prostorových situacích ve vztahu k architektuře a akustice…

„Světlé paprsky slunce uznávají vesmírný prostor stejně tak, jako zvuk zohledňuje zvuk. A slunce je zvon, který nechá rozeznít světlo.“ (Leonard Euler)

Vstupné 50,- Kč (Kino)

 

17.30 Divadlo Vizita – „Náhodné opylení“ (Dušek – Zbrožek)

Soubor velmi osobité improvizační linie českého divadla, založený Jaroslavem Duškem a Janem Bornou v roce 1981 pod křehkým patronátem profesora Ivana Vyskočila. Dvojici záhy doplňovali, střídali se v ní a odbíhali od ní různí lidé… U nás se představí Jaroslav Dušek s Martinem Zbrožkem. Myslím, že to bude nejenom opylení, ale i opojení… 

 „Já se zabývám především hledáním prazákladu stavu, v němž člověk může tvořit. Zajímá mě spojení pohybu a zvuku, věci rytmické, timing, zajímá mě gestické vyjadřování, gesto tělové, gesto řečové, gesto energické. Víte, pokud nejsou slova chápána jako těla, jako určité dočasné zadržení, energetických explozí (jak to pěkně věděl třeba Mácha), pokud nejsou slova chápána jako určité konkrétní výslednice konkrétních energetických procesů, pak je to všechno k ničemu.“

Vstupné 90,- Kč (MKS)

 

19.30 Básník Ivan Wernisch nám představí „Zapomenuté, opomíjené a opovrhované“ aneb z jiné historie české literatury…, v našem případě půjde o autory blízké novopackému kraji, kteří pod vlivem „génia loci“ zanechali za sebou prózu či poezii. Ivan Wernisch je laureátem ceny Premio Capri a též Seifertovy ceny. Od roku 1958 publikoval v časopisech Kultura, Host do domu, Plamen, Tvář…

Vstupné 30,- Kč (MKS)

 

20.30 V hlavním koncertním bloku vystoupí Tiger Lillies z Londýna (harmonika, bicí, kytary), které zaútočí během tohoto roku na ucho českého posluchače celkem čtyřikrát, z toho jednou i v Nové Pace, po roce si opět zahrajeme rómský folklór, tentokráte se skupinou Álom (housle, zpěv, kontrabas, cimbál, viola), uskupení Létající koberec, které poletuje mezi house music a šamanskými rituály (bubny, chrastítka, darbuky, džembe, perkuse, bonga…), k nám přivede hudebnici, zpěvačku, herečku Moniku Načevu se svým novým projektem. A na závěr jazzfunkový „Joe Blow“ (trubka, zpěv, trombon, kytara, klávesy, bicí, basa) Vás zajisté nenechají usnout.

„Nejlepší je hudba, která zdánlivě nijak nezní a přitom to v ní pulsuje vlnami…“ (Monika Načeva)

Vstupné 190,- Kč (MKS)

 

Neděle 27. května 2001

 9.30 Bratři Sukovi uvádějí pro malé i velké děti z Trnkovy dílny pásmo animovaných filmů známých i méně známých.

Vstupné dobrovolné (Kino)

 

11.00 Koncert duchovní hudby – Schola Gregoriana Pragensis

Soubor založený Davidem Ebenem v roce 1987 (D. Eben absolvoval na Pařížské konzervatoři obor „dirigování gregoriánského sboru“ a v následující sezóně pak působil jako dirigent Choeur Gregorien de Paris). Práce souboru se soustřeďuje na semiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 9. – 11. století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů v programech zaznívá i řada unikátních nově objevených skladeb z 13. – 15. století. U nás vystoupí s programem Rosa Mystica, s repertoárem nejstarších mariánských zpěvů.

Vstupné 70,- Kč + 20,- Kč na opravu klášterního chrámu (Klášterní chrám)

 

Během festivalu můžete též zhlédnout grafické listy Bohuslava Doležala v čajovně ŠEN-NUNG (prodejní výstava), fotografie z cest A.S.J.P.M.F. po Mexiku a střední Americe (MKS) a malé divadlo Jana Zítka, které se představí ve 13.00 před budovou Klenotnice drahých kamenů s představením na povídky ruského autora Igora Charmse.

V pátek po skončení pořadů „Tančíme až do rána s DJ Strýčkem Jedličkou“ v novém klubu Mantra. Vedle hlavní festivalové nabídky je možno zhlédnout expozici drahých kamenů, podkrkonoškého spiritismu a expozici novopackého muzea, které vám napoví, kde jste se ocitli! Vnímejte pozorně, co se kolem Vás děje a nechte zaznít třeba svůj saxofon, manifest, didjiridoó či báseň…

Ulehnout můžete v místní sokolovně nedaleko od dějiště festivalu. Dobrou noc Vám přejí pořadatelé…

www.open-art.cz, vždy Nové informace o kulturním dění v Nové Pace www.open-art.cz

katkakrejcova@hotmail.com      

Autor článku: redakce