03.02.2017 11:17

Národní divadlo Brno: konkurz do operního orchestru na místo I. zástupce vedoucího skupiny kontrabasů

Ředitel Národního divadla Brno vypisuje konkurz do operního orchestru na místo I. zástupce vedoucího skupiny kontrabasů.

pracovní úvazek 1,0

povinné skladby ke konkurzu:

I. kolo:
Sergej Alexandrovič Kusevickij: Koncert pro kontrabas nebo
Jan Křtitel Vaňhal: Koncert pro kontrabas nebo
Domenico Dragonetti: Koncert pro kontrabas nebo
Václav Pichl: Koncert pro kontrabas
(vždy volná a rychlá věta)

II.     kolo
libovolná přednesová skladba – jedna věta
výběr z orchestrálních partů:
L. Janáček: Káťa Kabanová, Liška Bystrouška, Věc Makropulos, G. Verdi: Othello, La Traviata, Aida, Rigoletto, B. Smetana: Prodaná nevěsta, A. Dvořák: Rusalka, B. Britten: Sen noci svatojánské, hra z listu

Minimální konkurzní podmínky: absolutorium konzervatoře nebo jiné střední hudební školy

Konkurz se bude konat 6. dubna 2017 ve 14:00 hod. v Janáčkově divadle, Rooseveltova ul., Brno.
Přihlášení účastníci budou písemně pozváni (mail).
Materiál orchestrálních partů bude zaslán elektronicky pouze řádně přihlášeným uchazečům.

Přihlášky se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte nejpozději do 31. března 2017 buď elektronicky na email schuster@ndbrno.cz nebo poštou na adresu: Umělecká správa opery, Dvořákova 11, 657 70 Brno.
Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365

Autor článku: Převzato z: http://www.ndbrno.cz/