07.03.2017 13:09

Národní divadlo Brno: konkurz (dramaturg festivalu Janáček Brno)

Pracovní úvazek: 0,5 - 1,0 (po vzájemné dohodě lze řešit i jinou formou – např. externí spolupráce)
Datum nástupu: 1. 9. 2017, případně dohodou

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kulturu a umění
 • anglický jazyk (úroveň C1 – C2)
 • orientace v oblasti klasické hudby a opery v celosvětovém kontextu
 • kvalitní písemný projev
 • praxe v oboru výhodou

Nabízíme:

 • práci na jednom z nejvýznamnějších festivalů v ČR
 • zajímavé umělecké a kreativní prostředí

Popis vybraných základních činností dramaturga festivalu Janáček Brno:

 1. předkládá programový návrh pro daný ročník festivalu umělecké radě festivalu k připomínkám a ke schválení,
 2. píše odborné a PR texty, provádí supervize klíčových tištěných a elektronických materiálů festivalu (Magazín DIVA – šéfredaktor, denní programy, internetové stránky, facebook – tvorba obsahu /obsahový garant materiálů),
 3. připravuje koncepci doprovodného programu festivalu a spolupracuje na jeho realizaci,
 4. připravuje tištěný program pro všechny akce festivalu (kromě premiér uměleckého souboru Janáčkovy opery).

Podmínkou je vypracování dramaturgické koncepce a návrhů témat jednotlivých ročníků festivalu Janáček Brno (2020–2022–2024) v celkovém rozsahu min. 10 normostran.

Případné zájemce prosíme o zaslání požadované dramaturgické koncepce festivalu Janáček Brno a motivačního dopisu včetně profesního životopisu do 30. dubna 2017 (na e-mail serbova@ndbrno.cz).

První kontakt výhradně elektronickou formou!

Autor článku: Převzato z: http://www.ndbrno.cz/