02.02.2018 09:22

Národní divadlo Brno: konkurz (hráč na trombon)

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace vypisuje: Konkurz do operního orchestru na místo II. trombonu s povinností III. trombonu.

Pracovní úvazek 1,0
Konkurz se bude konat 10. dubna 2018

Povinné skladby ke konkurzu:

Povinná přednesová skladba:
F. David: Concertino Es – dur, op. 4,  -  1. a 2. věta,
dále přednesová skladba dle volného výběru uchazeče z trombónového koncertního repertoáru,

Výběr z orchestrálních partů:
G. Verdi: Síla osudu - předehra,
W. A. Mozart: Requiem d – moll, K. 626 – Requiem (introitus), Kyrie, Tuba mirum,
A. Dvořák: Rusalka,
G. Rosini: Vilém Tell – předehra,
L. Janáček: Sinfonietta,
N. A. Rimskij - Korsakov: Šehrezáda, op. 35,
P. I. Čajkovskij: Labutí jezero,

Minimální konkurzní podmínky: absolutorium konzervatoře nebo jiné střední hudební školy

Konkurz se bude konat 10. dubna 2018 ve 14:00 hod. v Křišťálovém sále, TIC, Radnická ul. 10, 602 00 Brno. Přihlášení účastníci budou písemně pozváni (mail).

Materiál orchestrálních partů bude zaslán elektronicky pouze řádně přihlášeným uchazečům.

Přihlášky se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou  a telefonickým kontaktem  zasílejte nejpozději do 4. dubna 2018 buď elektronicky na email schuster@ndbrno.cz nebo poštou na adresu : Umělecká správa opery, TIC, Radnická 10, 602 00 Brno.

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365

Autor článku: Převzato z: www.ndbrno.cz

Příležitosti v ČR

19.03.2019

DiFA JAMU: Mezinárodní konference doktorských studií 2019 – výzva k účasti

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlašuje Call for Proposals pro 9. ročník Mezinárodní konference doktorských studií. Tématem letošní konference je EXPERIENCE AS A RESEARCH METHOD IN PERFORMING ARTS. Konference se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2019. 

19.03.2019

Konference Perspektivy teatrologie 3 – výzva k účasti

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU Brno, Divadelním oddělením Moravského zemského muzea a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 3. Cílem pracovního setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či vůbec nezpracovaná. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých.

15.03.2019

Městské divadlo Mladá Boleslav: konkurz (správce budovy a vedoucí dopravy)

Městské divadlo Mladá Boleslav hledá pracovníka na pozici správce budovy a vedoucího dopravy. Náplň práce: odpovídá za technický provoz divadla a správu budovy, zajišťuje údržbu, organizuje provádění oprav, zajišťuje dopravní potřeby divadla – organizuje dopravu nákladními vozy a autobusy…