10.02.2017 10:55

Národní divadlo Brno: konkurz (Referent BOZP a PO)

Referent  BOZP a PO

Pracovní úvazek:    1,0
Datum nástupu:      Ihned, případně dohodou
Platové zařazení dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění (zařazení v 8. platové třídě, tarifní plat v závislosti na délce započitatelné praxe).

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost v prevenci rizik v BOZP dle §10 zákona č. 309/2006 Sb.
 • odbornou způsobilost v požární ochraně dle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.
 • praxi v oblasti BOZP/PO min. 2 roky
 • minimálně SŠ vzdělání

Náplň práce:

Referent BOZP a PO komplexně zajišťuje plnění povinností zaměstnavatele vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb. (zákon o požární ochraně) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci) a ostatních právních předpisů vztahujících se k problematice BOZP a PO.

Referent bude plnit zejména tyto úkoly:

 • vypracování a aktualizace interních směrnic k řízení BOZP a PO,
 • centrální evidence pracovních úrazů, vyšetřování příčin a zpracování podkladů pro odškodnění pracovních úrazů,
 • provádění školení o PO vedoucích zaměstnanců, osob zajišťujících PO v mimopracovní době, odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • kontrola dodržování termínů provádění revizí a kontrol věcných prostředků PO,
 • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek pracovišť,
 • kontrola dodržování podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce,
 • vypracování a aktualizace dokumentace PO,
 • provádění školení o BOZP vedoucích zaměstnanců,
 • provádění ročních prověrek pracovišť,
 • vypracování a aktualizace návrhů na zařazení prací do kategorií,
 • zastupování zaměstnavatele při jednání s příslušnými orgány státní správy v oblasti  BOZP a PO,
 • vypracování a aktualizace hodnocení pracovních rizik.

Nabízíme:

 • zajímavé umělecké a kreativní prostředí v centru města Brna
 • zaměstnání v prestižní kulturní organizaci
 • každodenní kontakt s vrcholnými uměleckými osobnostmi
 • mobilní telefon a notebook
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování a další firemní benefity

První kontakt výhradně elektronickou formou.
Případné zájemce prosíme o zaslání motivačního dopisu, profesního životopisu a dokladů, prokazujících výše uvedenou odbornou způsobilost, do 28. 2. 2017 na e-mail serbova@ndbrno.cz.

Autor článku: Převzato z: http://www.ndbrno.cz/