08.12.2016 15:28

Nationales Performance Netz nabízí koprodukční, grantové programy pro divadlo (Německo) – výzva

NPN přitom cílí na zavedení udržitelného networkingového systému a mezinárodní propagaci německého současného tance. Vzniknout mají nové koprodukční projekty, německý tanec proniknout do mezinárodního oběhu a má být podpořena vzájemná mobilita, výměna a spolupráce. Projekt nabízí dva modely podpory.

1. Model NPN koprodukčního fondu pro tanec se orientuje na podporu vzniku nových projektů. Původ umělců nehraje roli, ale k samotné produkci musí do značné části dojít v Německu. Zahrnutí dalších, mezinárodních partnerů zvyšuje šanci na úspěch. Příspěvky se budou pohybovat mezi 10 000 a 50 000 eury a nemohou pokrýt více než 50 % produkčních nákladů.

2. Model NPN pro mezinárodní hostující, taneční představení podporuje mezinárodní dramaturgy a tvůrce programů, aby pozvali představení vzniklé v Německu. Vystupujícím musí udělit jistou mezinárodní mzdu dle standardů NPN

Uzávěrka prvního kola je 31. 1. 2017.

Více informací na webu níže.

W http://www.jointadventures.net/nationales-performance-netz/ueber-die-gastspielfoerderung.html

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz