14.08.2019 09:01

NDM Ostrava: výběrové řízení na pozici vedoucí kanceláře ředitele a manažer zahraničních vztahů NDM

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí kanceláře ředitele a manažer zahraničních vztahů NDM.

Více informací ke stažení zde.

Písemné přihlášky zasílejte do 26. 8. 2019 na níže uvedenou adresu:
Bc. Šárka Vodičková, vedoucí PAM
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Čs. legií 148/14
701 04 Ostrava – Moravská Ostrava
nebo e-mailem: sarka.vodickova@ndm.cz

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a e-mailovou adresu.
Při písemném styku na obálku napište: Neotvírat – výběrové řízení.

Po ukončení VŘ bude Vaše přihláška do konkurzu skartována dle nařízení GDPR.

Autor článku: převzato z: https://www.ndm.cz/cz/clanek/3519-vyberove-rizeni-na-pozici-vedouci-kancelare-reditele-a-manazer-zahranicnich-vztahu-ndm.html