18.01.2006 00:00

Nové výstavy v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi

Vzhledem k tomu, že se v letošním roce koná už 55. ročník národní přehlídky amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim, jsou výstavy zaměřeny k tomuto jubileu.

Nejobsáhlejší z nich, Amatéři na Loutkářské Chrudimi po sametové revoluci, představuje alespoň některé z nejzajímavějších inscenací, které se na tomto festivalu objevily od roku 1990. Vzhledem ke změně podmínek pro existenci amatérského loutkového divadla po sametové revoluci přišla řada souborů, především velkých tradičních, o své zázemí a přestala existovat. Ale na druhé straně začaly vznikat soubory nové, většinou menší. Výrazný byl nástup mladé a střední generace, a to i v souborech již dříve existujících. Hledání nového vztahu k současnosti se pak projevilo v různorodosti žánrového směřování i ve využívání pestré škály materiálů a typů loutek v tvorbě jak pro dětské, tak i dospělé publikum. A lze konstatovat, že se špička amatérského loutkářství za toto období rozšířila i zkvalitnila.

Loutkářská Chrudim je pak zrcadlem vývojových trendů a výsledků této tvorby. Na výstavě je k vidění například scénografie k inscenacím svitavského Céčka (Hamlet, Bystrouška liška, Slon), souboru Tlupatlapa Dramatické školičky ze Svitav (Pastýřka), plzeňského Střípku (Finist, jasný sokol, Klobásová komedie), plzeňského Spolkového loutkového divadla V Boudě (Jossile Golem), Tatrmanů ze Sudoměřic u Bechyně (Zachraňte vojína Kuřátko) a dalších. Řada inscenací je zachycena alespoň na fotografiích, včetně inscenací fenomenu posledních let - Divadla DNO z Hradce Králové.

Karel Vostárek - portrét výtvarníka. Takový je název další výstavy. Vostárek (*1951) začínal své loutkářské působení jako scénograf a herec v legendárním amatérském souboru Paraple Praha, vedeném Luďkem Richtrem (působil zde v letech 1978-1985). Věnoval a věnuje se i sochařině a v 80.letech 20.století spolupracoval s ak. sochařem Vladimírem Preclíkem. Po roce studia na Střední grafické škole Václava Hollara vystudoval scénografii na loutkářské katedře DAMU v Praze a v letech 1985-89 a 1991-92 působil v pražském ÚLD (později Divadlo Minor). Spolupracoval a spolupracuje i s dalšími divadly. Byl až dosud lektorem řady divadelních dílen v ČR i zahraničí i odborným asistentem DAMU v Praze a JAMU v Brně. Od roku 1988 je také autorem, režisérem, scénografem a hercem divadla Trakař. Výstava představuje ukázky jeho scénografické tvorby pro Paraple i ÚLD (loutky, návrhy) i z jeho tvorby sochařské.

Poslední nová výstava nese název Loutky v grafice Jana Hlíny. Akademický malíř a grafik Jan Hlína (1925-1991) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Karla Svolinského. Od 50.let 20.století byla jeho grafická tvorba spjata s východními Čechami a především Chrudimskem. A také s tvorbou pro festival Loutkářská Chrudim, pro který řadu let vytvářel plakáty a programové tiskoviny. A vytvářel je i pro Muzeum loutkářských kultur, kterému nejen navrhl logo, ale podílel se výtvarně i na tvorbě některých expozic. Jeho práce pro loutkáře byla završena tiskovinami pro 40. loutkářskou Chrudim v roce 1991, kdy o vánocích zemřel.

Všechny tři výstavy budou otevřeny do 30. 12. 2006.

Alena Exnarová

Zdroj: alena.exnarova@puppets.cz

Autor článku: Informace z divadel