15.11.2017 12:25

Nový cyklus semináře Kritického psaní o divadle

Činohra Národního divadla vypisuje nový cyklus semináře Kritického psaní o divadle pod vedením Mgr. Karoliny Plickové. Seminář nabízí seznámení s různými současnými způsoby kritického psaní o divadle. Sestává jak z teoretických přednášek o současných tendencích českého i zahraničního divadla (postdramatické divadlo, dokumentární divadlo, multimedialita ad.), tak z praktické výuky obecných strategií, s nimiž lze na současné divadlo nahlížet a kriticky o něm psát.

Je opravdu podstatné, „co chtěl básník říci“? Lze současnému divadlu „rozumět“? A je to nutný předpoklad pro divadelní zážitek?

Účastníci semináře budou mít možnost navštívit vybraná představení Činohry ND, společně o nich diskutovat a pod odborným vedením se pokusit o psanou reflexi viděného. Náplní kurzu bude mimo jiné i diskuse o současných podobách kritického psaní o divadle nejen v tištěných periodikách, ale i v médiích online. Seminář je určený primárně pro studenty divadelních oborů, ať už praktických či teoretických, kteří už mají nějakou divadelně-kritickou praxi, ale zároveň i pro zájemce o současné divadlo, kteří své texty dosud nepublikovali.

Kurzy se budou konat jednou za čtrnáct dní, pravidelně ve všední den od 18.00 do 21.00 hodin, vždy v prostorách ND. Půjde o 6 tříhodinových setkání od ledna do března 2018. Mezi jednotlivými setkáními budou účastníci kurzu na zadaných úkolech pracovat doma. Výsledné texty bude možné publikovat na blogu Činohry Národního divadla; dílčí výsledky kurzu pak budou veřejně prezentovány v rámci mimořádné akce ND.

Cena kurzu je 2 000 Kč. Počet účastníků je limitován.

V ceně kurzu je vstupné na tři představení Národního divadla.

Podmínky, na jejichž základě budou adepti vybráni:
Zaslání max. 2 ukázkových recenzí + informací o sobě (věk, profese, případné zkušenosti s kritickým psaním, jaké divadlo mě zajímá, v čem se chci posunout) do 15. 12. 2017 na adresu: karolina.plickova@mybox.cz

O Karolině Plickové, lektorce kurzu:
Mgr. Karolina Plicková absolvovala obor teatrologie na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Za svoji diplomovou práci o české skupině pohybového divadla Pantomima Alfreda Jarryho získala v roce 2015 Cenu Václava Königsmarka, kterou uděluje Teatrologická společnost. V současné době je doktorandkou na Katedře teorie a kritiky DAMU, kde se věnuje současným podobám českého i zahraničního autorského divadla vznikajícího na základě kolektivní tvorby (devised theatre). Od ledna 2017 je externí redaktorkou časopisu Svět a divadlo. V rámci mezinárodního festivalu Pražské křižovatky vedla v říjnu 2017 na Nové scéně ND workshop kritického psaní o divadle.

Autor článku: Kristýna Klimešová, Národní divadlo