15.10.2009 00:00

Nový projekt věnovaný online marketingu divadel

Česká divadla by si přála modernizovat své webové stránky, ale neví jak na to. Chtěla by modernizovat weby nejen z důvodů estetických, ale také marketingových. Přála by si využívat online marketing, zatím to však neumí. Jejich současné online prezentace jsou důkazem bezradnosti.

Rychle se rozvíjející internetové technologie a služby, jejich finanční i technická dostupnost a rozvoj tzv. sociálních sítí společně vytvářejí dostupné nástroje, které v sobě skrývají obrovský marketingový potenciál. Způsob jak jej využít, nabízí českým divadlům projekt Institutu umění - Divadelního ústavu nazvaný Divadlaonline.cz – Online marketing divadel. V pilotní části projektu (bude probíhat do dubna 2010) nabídne českým divadlům formou analýz, studií a článků unikátní učebnici moderního online marketingu, která bude založena na zkušenostech ze světa a vhledu do českých specifik.  Význam a efektivitu těchto postupů ještě podtrhuje současná finanční situace, kdy jsme nuceni o vynaložených prostředcích přemýšlet novým způsobem. Online marketing může být jednou z cest, jak se s krizí aspoň částečně vyrovnat, jak zmírnit její dopad, jak nalézt východisko.

Charakteristické přitom je, že sama „učebnice“ vzniká za použití zmíněných nástrojů a postupů, stane se tedy živoucím příkladem toho, o čem pojednává. Základem projektu je dnes spuštěný blog na adrese http://www.divadlaonline.cz, který bude postupně doplňován informacemi, texty, videi, odkazy atd. Blog by měl přispět ke komunikaci, webová stránka už nemá pouze prezentační funkci, stává se platformou ke sdílení zkušeností, platformou ke kooperaci. Jako doplňkové nástroje pro komunikaci a šíření informací budou využity například služby Twitter a Facebook.

Specifickou část projektu pak představuje odborná přednáška o světových trendech v online marketingu a jejich možné aplikaci v našem prostředí. Ředitelka Institutu umění - Divadelního ústavu Pavla Petrová k tomu v úvodním videoblogu dodává: „Tato přednáška bude spojená s analýzou webové prezentace vaší instituce a možností odborného vedení online marketingové kampaně.

Projekt Divadlaonline.cz dnes začíná a my věříme, že díky němu získáte novou zkušenost v zajímavém oboru, která může pomoci právě vašemu divadlu. Neváhejte se do něj proto také aktivně zapojit.

Pro další informace navštivte www.divadlaonline.cz.

 

Jaroslav Pašmik,  vedoucí projektu Divadlaonline.cz

Kontaktní údaje:  email:  onlinemarketing@divadlo.cz,  tel:  +420777891087

Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav

 

Autor článku: redakce