22.03.2016 13:48

Odraz obrazu. Milan Čorba

Divadelný ústav pozýva na vernisáž výstavy Odraz obrazu. Milan Čorba v Dvorane MK SR 31. marca 2016. Expozícia bola ocenená Zlatou medailou za divadelnú architektúru na Pražskom Quadriennale scénografie a divadelného priestoru 2015. Súčasťou vernisáže bude aj prezentácia knihy Milan Čorba. Publikácia je snahou o vytvorenie portrétu mimoriadnej osobnosti slovenskej scénografie.

Expozícia pod názvom Odraz obrazu. Milan Čorba je poctou kostýmovému výtvarníkovi Milanovi Čorbovi (1940 – 2013), ktorý ovplyvnil vývin moderného kostýmového výtvarníctva v slovenskom divadle druhej polovice 20. storočia. Milan Čorba svojím minucióznym prístupom s filozofickým podtextom vytváral umelecké diela s jasne čitateľným rukopisom a asociatívnym prepojením na životnú realitu.

Expozícia reaguje na tému počasia, ktoré je spolu s politikou každodennou prirodzenou súčasťou našich životov, vytvára stály prírodný kolobeh, ale je to aj živel určujúci životné cykly človeka a tvorcu. Je doplnená kostýmami a projekciou kostýmovej tvorby autora.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 31. marca 2016 o 16.30 hod. v Dvorane MK SR. Výstavu bude otvárať Emília Vášáryová. Popoludním bude sprevádzať moderátorka Lucia Hurajová so zaujímavými hosťami – Ján Kocman, Ľubomír Vajdička, Jozef Ciller, Martin Huba. Výstava bude verejnosti prístupná do 24. apríla 2016. Autorom architektonického spracovania expozície je významný slovenský scénograf žijúci v Poľsku Boris Kudlička.

Súčasťou vernisáže bude aj prezentácia monografie Milan Čorba. Publikácia má ambíciu vytvoriť portrét mimoriadnej osobnosti slovenskej scénografie. Obsahuje množstvo kostýmových návrhov Milana Čorbu,  fotografií z divadelných inscenácií, televíznej a filmovej tvorby, sprevádzané jeho myšlienkami, ktoré odzneli v rozhovoroch, článkoch, knihách alebo, čo je pre nás najvzácnejšie, uchované na návrhoch vo forme vlastnoručných poznámok k pripravovanej práci.

http://www.theatre.sk/ 

http://www.pq.cz/ 

Autor článku: Dušan Poliščák

Odraz obrazu. Milan Čorba