19.04.2002 00:00

On-line katalog v knihovně Divadelního ústavu

Knihovnická databáze obsahuje všechny záznamy zpracované v automatizovaném knihovnickém systému KP-SYS, který knihovna DÚ používá od r. 1997. Díky grantu Ministerstva kultury ČR na retrospektivní katalogizaci, který knihovna získala v témž roce, se do elektronické databáze postupně začaly doplňovat i záznamy knih zakoupených před r. 1997. Do automatizovaného katalogu knihovny se za uplynulých 5 let převedlo bezmála 75% odborné divadelní literatury a publikovaných divadelních her shromážděných v knihovně od r. 1950. V dubnu 2002 byla tato ojedinělá oborová databáze, která v současné době čítá více než 65 000 záznamů, zpřístupněna široké veřejnosti na webových stránkách www.divadelni-ustav.cz v podobě on-line katalogu knihovny.

Vyhledávání v on-line katalogu na www.divadelni-ustav.cz

  Vyhledávání probíhá nad daty v knihovnickém systému KP-SYS.
  Katalog umožňuje vyhledávání požadovaných dokumentů podle následujících údajů:

 • Slovo z názvu
 • Autoři, interpreti
 • Klíčové slovo
 • Nakladatelství
 • Rok vydání
 • Místo vydání
 • ISBN, ISSN
  Výběr lze dále zúžit nebo rozšířit zadáním typu dokumentu, kde se nabízejí následující možnosti:

 • Všechny dokumenty
 • Monografie
 • Divadelní hry
 • Divadelní hry ve sborníku
 • Divadelní hry v časopisech
 • Kapitola v knize
 • Periodika
 • Hudebniny
 • AV média

Výsledkem hledání je průběžně číslovaný abecední seznam záznamů o dokumentech odpovídajících zadanému vyhledávacímu kriteriu, který lze rozšířit na zobrazení celých záznamů. Seznam je rozdělen na jednotlivé stránky po 20 záznamech, kde se vždy v hlavičce a v zápatí uvádí celkový počet vyhledaných záznamů a počet stránek, do kterých byl výsledek rozdělen. V úplném záznamu dokumentu lze vyčíst i signaturu knihy, tedy její "adresu" ve fondu knihovny DÚ.
K vyhledávacímu formuláři on-line katalogu jsou připojeny hlavní zásady pro vyhledávání, případně je možné zobrazit komplexní nápovědu, která je jednoduše přístupná ze všech etap vyhledávání.

Dotazy a připomínky

Vyhledávání v on-line katalogu knihovny DÚ bylo testováno v rámci Divadelního ústavu. Získali jsem díky tomu řadu podnětů i připomínek, z nichž některé jsme zapracovali do vyhledávacího modulu. Vzhledem k četnosti některých dotazů si je na závěr dovolujeme uvést i zodpovědět, protože se domníváme, že by mohli zajímat i další uživatele této databáze.

Lze si on-line objednat knihy ze skladiště? NE Tato služba je vhodná pro knihovny u nichž je interval mezi objednávkou a výdejem knihy delší (v rozmezí hodin až dnů). Naši uživatelé však vědí, že vyhledáváme knihy ve skladišti obratem po obdržení žádanky se signaturami (pokud jste si knihy vyhledali doma na webstránkách, plně ji zastoupí čistý list papíru) z rukou uživatele. Posíláním objednávek např. e-mailem a následné připravování "hromádek knih" pro čtenáře by naše služby spíše zhoršilo než zlepšilo.

Proč se ve výsledku po zadání dotazu objeví některé záznamy navíc, které nesplňují zadané kritérium? Tyto záznamy kritériu neodpovídají pouze zdánlivě. Řada webovských vyhledávačů automaticky pravostranně rozšiřuje, výsledkem je, že se vám např. po zadání slov Romeo Julie do výsledku zahrnou i záznamy obsahující slova Romeo Juliette, čili záznamy, které hledané slovo obsahují jako kořen jiného slova. Zvýšené je riziko u krátkých slov, ale je lepším řešením získat pár záznamů navíc, než aby některé chyběly. Pro dosažení přesných výsledků zadávejte co nejpřesnější dotaz.

Proč systém ignoruje interpunkci, v češtině se přeci pomocí háčků a čárek dají odlišit naprosto různá slova? Musíte si uvědomit, že webovské stránky jsou dosažitelné po celém světě a ne vždy máte k dispozici českou znakovou sadu. Rozlišování "písmenek se znaménkem" by vedlo k získání nulových výsledků u počítačů s odlišnou znakovou sadou, případně by vyhledávání velmi komplikovalo.

Proč se mi nepodařilo najít nic od nakladatele, o kterém vím, že jeho produkci ve fondu knihovny máte? Je možné, že byl název nakladatele vyplněn v nesprávném tvaru. Podle knihovnických standardů používá i naše knihovna zápis ve standardní formě, což znamená mj. i použití zkratek, příp. jiných jazykových mutací. To se týká i místa vydání, které je knihovna povinna vyplňovat přesně dle knihy a vždy v jazyce dokumentu.

Proč nelze zadat větší časový úsek než 1 rok pro vyhledávání podle roku vydání? Knihy vycházejí vždy v jednom konkrétním roce a vyplněním více údajů do jednoho či více polí bere vyhledávač jako tzv. logický součin, tj. musejí být splněny všechny podmínky a nikoli jedna nebo druhá. V případě zadání roku vydání např. "1998 1999" by se tak vyhledávaly knihy, které vyšly v roce 1998 a zároveň v r. 1999, což by přineslo nulový výsledek. Částečně lze tuto funkci obejít vyplněním pouze začátku roku, např. zadáním "199". Zde by se pak měla vyhledat produkce od r. 1990 až po 1999.

Pokud jsem knihu v katalogu nenašel, znamená to, že ji nemáte? NE Katalog na webových stránkách DÚ ještě není úplný. Některé publikace většinou staršího data, příp. nepublikované texty jsou stále ještě dohledatelné pouze v našem lístkovém katalogu.

Autor článku: redakce