29.03.2017 11:21

Pedagogický náčrtník Paula Klee na jevišti Studia Hrdinů

Ivana Uhlířová a Vojtěch Mašek se setkali nad texty a fragmenty deníkových zápisů Paula Klee, aby vznikla scénická koláž s názvem Mimo zápis. Hra se zabývá složitým tématem tvorby, identity, autorství, aktu tvoření; stejně jako Paul Klee se zabývá filozofickými otázkami a zároveň tvoří dadaistickou nonsensovou poezii a vnímá absurditu a paradox lidské existence. Premiéra ve Studiu Hrdinů proběhne 7. dubna 2017.

„Koncem roku 2016, během naší spolupráce na inscenaci Buňka číslo, za mnou přišla Ivana Uhlířová, že by ve Studiu Hrdinů ráda uvedla hru, text, pásmo, ten tvar byl tehdy spíš nepopsatelný, inspirovaný deníkovými zápisky Paula Klee. Vnímám Ivanu jako jednoho z nejbližších spolupracovníků našeho divadla, a tak jsem byl rád, že vlivem různých okolností vznikla mezi premiérou hry Dílo a přípravami inscenace Pár vzkazů veškerenstvu natolik dlouhá pauza, že se v ní dalo plnohodnotně nazkoušet další představení. Titul tak vzniká nad rámec našeho dramaturgického plánu, ale s inscenačním týmem i tématem, které je nám blízké,” říká o vzniku představení umělecký ředitel Studia Hrdinů Jan Horák.

Ivana Uhlířová se v tomto projektu představí nejen jako spoluautorka scénáře a herečka, ale především jako režisérka. Proč si pro svůj režijní debut vybrala právě deníky Paula Klee? „Naprostá fascinace přesným matematickým myšlením, tvůrčí svobodou, komplexností ducha a jeho smýšlením. Nehmotný princip, který je možné aplikovat na cokoliv. Pohyb, gesto, myšlenka, z nichž je na jevišti utvářen individuální čas. Natolik lákavé, vzrušující téma, že nebylo možné se mu vyhnout. Tíseň, vášeň a touha. Otázka života a smrti…“

Na půdorysu situace, kterou je práce na deníkovém zápisu a nutkání detailně zaznamenat skutečnost, se pohybují dva aktéři. Jsou to dva vědci, analytici, ale lze je chápat i jako dvě části jedné osobnosti, intuitivní a rozumovou. Jsou to dva hráči, kteří ve své laboratoři rekonstruují událost. Třetí postavou je Deník, text. Znamená původní materii, zkoumaný objekt. Není relikvií, ale činnou entitou. Hledání  je bojem o Deník. Kdo ho má v rukou, ten má vládu na tím druhým, ale i nad celým příběhem, nad dějem a časoprostorem. Tento metafyzický princip se zobrazuje groteskní formou, vystavěnými gagy se dvěma klauny. Jejich číslem, ale prosakuje mrazivá závažnost a úzkost. Jejich demonstrace není jen zábavnou hrou, hrají o život, o identitu.

Cílem této dramatické skladby je stvořit mikrokosmos dvou hrdinů uvězněných ve svých rolích, úkolech, posláních i povoláních. Jejich každodenním údělem je rekonstrukce skutečnosti. Už nevědí, jak dlouho to dělají. Ve chvíli, kdy se vzdávají své snahy, kdy se osvobodí od otroctví každodenních zápisů, pocítí euforii i závrať, součástí jejich experimentu je experiment ukončit.

V dubnu se Ivana Uhlířová představí ve Studiu Hrdinů ještě v jedné poloze, a to v rámci výstavy s názvem Buňky. Tentokrát se výtvarné reflexe na představení ujaly herečky z inscenace Buňka číslo. Vedle Ivany Uhlířové tedy Bio Masha a Magdalena Sidonová. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 18. dubna od 16.00 hodin; výstava potrvá do 21. května. Návštěva výstavy je možná vždy před a po představení.

Ivana Uhlířová, Vojtěch Mašek: Mimo zápis
premiéra: 7. dubna 2017 od 20.00 hodin

režie: Ivana Uhlířová
dramaturgie: Eva Prchalová
scéna: Antonín Šilar
hudba: Aid Kid, Veronika Linhartová
hrají: Viktor Preiss (hlas), Václav Dragoun, Michal Kern a Ivana Uhlířová

https://www.studiohrdinu.cz/

Autor článku: Madla Zelenková