28.04.2021 12:38

Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem – 2. výzva k předkládání žádostí o grant na projekty

Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU), Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 26. 4. 2021 druhou otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na posilování společných zájmů a spolupráce v kultuře.

Pro rozvoj současného umění v podmínkách současné krize covid-19 je více než kdy předtím důležitá podpora spolupráce zainteresovaných stran prostřednictvím asociací, které by měly být schopny zastupovat a prosazovat společné potřeby a zájmy svých členů (např. změny v modelech fungování v souvislosti s covid-19 krizí, veřejné financování, právní statut umělce, sponzorství ze strany soukromých subjektů a podnikatelské strategie), a to zejména ve vztahu k veřejné správě i samosprávě, soukromému sektoru či veřejnosti.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od začátku roku 2022 realizovat projekty zaměřené na rozvoj a posilování dovedností asociací a jejich členů, mapování jejich potřeb a formulaci argumentů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how.

Alokace výzvy: 19 623 462 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 26. 7. 2021 ve 12 hod.

Podrobnosti zde.

Více o Norských fondech zde.

Autor článku: IDU