11.12.2017 10:50

Pozvánka na konferenci: Ester Krumbachová – Skryté formy režie

ESTER KRUMBACHOVÁ
Skryté formy režie
Kdy: čtvrtek 14. 12.  2017, 10–19 h
Kde: TRANZITDISPLAY, Dittrichova 9/337, 120 00 Praha 2 

+ afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)

Konference je součástí výstavy „ESTER KRUMBACHOVÁ. Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat archiv“. Bude simultánně tlumočena do českého a anglického jazyka.

Účastníci konference Jana Baierová, Zuzana Blochová, Jan Bernard, Michal Bregant, Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Bracha L. Ettinger, Šárka Gmiterková, Linda Hauerová, Libuše Heczková, Edith Jeřábková, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Kateřina Konvalinová, Francis McKee, Ruth Noack, Tomáš Pospiszyl, Johannes Paul Raether, Sláva Sobotovičová, Kateřina Svatoňová, Viktorie Vášová, Marina Vishmidt, Tomáš Uhnák

Ester Krumbachová (1923–1996) byla klíčovou osobností československé nové vlny. Její jedinečné dílo ji nejen učinilo jednou z nejvlivnějších žen v zákulisí evropské kinematografie 60. a počátku 70. let, ale také předznamenalo mnoho současných debat na téma magie, materialismu, feminismu i provázané povahy reality a smyslových forem vědění.
Umělci a teoretici na této konferenci interpretují a zpřístupňují nedávno objevený soukromý archiv, obsahující dosud skryté doklady bohaté a vizionářské tvorby Krumbachové jako kostýmní výtvarnice, scénografky, scenáristky, spisovatelky, režisérky a umělkyně.

PROGRAM / PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE

 • 10:00 Tomáš Uhnák: Pozvání ke stolu
 • 10:10 Edith Jeřábková a Zuzana Blochová: Úvod
 • 10:20 Anja Kirschner: We Will Find the Imprint of Her Hand Where Her Signature is Missing (Otisk její dlaně nalezneme tam, kde chybí její podpis)
 • 10:40 Jan Bernard: Ester Krumbachová v kontextu československé nové vlny
 • 11:00 Přestávka
 • 11:10 Kateřina Konvalinová, Viktorie Vášová: Radosti !!
 • 11:30 Ruth Noack: To have your cake and eat it too (Dát si koláč a sníst ho)
 • 12:00 Jana Baierová: Dyadické vztahy Ester Krumbachové
 • 12:15 Barbora Dayef, Linda Hauerová, Sláva Sobotovičová: STAND UP ‘N‘ DOWN
 • 12:30 Diskuze
 • 13:00 Přestávka
 • 15:00 Michal Bregant: Podstatná jména
 • 15:20 Tomáš Pospiszyl: Dějiny žen a dějiny mužů
 • 15:35 Marina Vishmidt: War in the Nursery: Magic, Maturity, and Ends of Worlds in “Daisies” and “Valerie and Her Week of Wonders” (Válka ve školce: Magie, zralost, a konce světa v „Sedmikráskách“ a „Valerii a týdnu divů“)
 • 15:50 Johannes Paul Raether: Protektorama [protektorama domesticae] [5.4.5] Report (Protektorama [protektorama domesticae] [5.4.5] Zpráva)
 • 16:20 Francis McKee: A Lack of Equilibrium: Ester Krumbachová and the Material World (Absence rovnováhy: Ester Krumbachová a materiální svět)
 • 16:40  Přestávka
 • 16:50 Bracha L. Ettinger: Heart String Subface Her-space (Srdce Struna Podloží Její-prostor)
 • 17:10 Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová: Esteřiny vraždy
 • 17:30 Šárka Gmiterková: Jak zkoumat Ester Krumbachovou jako kostýmní výtvarnici? Několik metodologických poznámek
 • 17:50 Mikuláš Brukner, Tereza Kanyzová: Osobní fundus
 • 18:10 Jesse Jones: The world is an archive, of what we don’t yet know (Svět je archivem, zatím však nevíme čeho)
 • 18:30 Diskuze
 • 19:00 Afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)

Kurátorky projektu: Zuzana Blochová a Edith Jeřábková ve spolupráci s Anjou Kirschner a Pavlem Turnovským
Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán
Výtvarná realizace: Josef Frühauf, Veronika Přikrylová
Grafický design: Linda Dostálková
Pohoštění podle receptů Ester Krumbachové: Tomáš Uhnák

Pořádáno Are | are-events.org ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Display, Centrem pro současná umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

http://are-events.org
http://tranzitdisplay.cz

Autor článku: Zuzana Blochova