11.06.2019 14:44

Pozvánka na otevřené zasedání Rady českého střediska ITI 24. 6. 2019

Jménem prezidentky Evy Salzmannové si vás dovolujeme pozvat na otevřené zasedání Rady českého střediska ITI, které se uskuteční v pondělí, dne 24. 6. od 15.00 do 18.00 hodin.

Mezi diskusní okruhy budou patřit tato témata:

– Ministerstvo kultury ČR

– Plnění státní kulturní politiky s ohledem na scénická umění

– Financování scénických umění

Složení Rady českého střediska ITI naleznete zde.

V případě Vašeho zájmu o účast na otevřeném zasedání Rady českého střediska ITI se prosím vzhledem k omezené kapacitě sálu registrujte zde.

České středisko Mezinárodního divadelního ústavu (České středisko ITI) se sídlem v Praze je otevřená platforma českých profesionálních divadelníků, kteří jsou zde reprezentováni stávajícími profesními organizacemi, zástupci divadelního a tanečního školství a individuálními členy. České středisko ITI zastřešuje následující profesní divadelní organizace: Asociace nezávislých divadel, Asociace profesionálních divadel, Cirqueon, Divadelní fakulta AMU, Divadelní fakulta JAMU, Herecká asociace, Jednota hudebního divadla, Taneční sdružení ČR, Vize tance, a dále česká střediska Asociace divadelních kritiků, Organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, Mezinárodní loutkářské unie, Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež, Mezinárodní federace pro divadelní výzkum a Mezinárodní společnosti knihoven a muzeí divadelního umění. České středisko ITI spravuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU).

www.idu.cz

Autor článku: IDU