18.11.2021 14:48

Pozvánka na webinář z cyklu: A zase prolog? Posttraumatické drama a divadlo ve střední, východní a jihovýchodní Evropě ve světle systémové transformace (1989/1991–2020)

Webinář v rámci projektu A zase prolog? Posttraumatické drama a divadlo ve střední, východní a jihovýchodní Evropě ve světle systémové transformace (1989/1991–2020).

Webinář, který se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2021 od 9.30 do 16.00 na platformě ZOOM, bude věnován zejména českému, slovenskému, polskému, maďarskému a německému dramatu a divadlu. Hostky z ČR: Martina Pecková Černá, Tatjana Lazorčáková.

Myšlenkou projektu A zase prolog? je pokus o transkulturní pohled na divadlo a drama střední, východní a jihovýchodní Evropy prizmatem společné zkušenosti systémové transformace, symbolicky zpečetěné v roce 1991 rozpadem Sovětského svazu, jehož 30. výročí připadá na prosinec 2021.

Stěžejní výzvou projektu je pokus o nalezení odpovědi na otázku: jak dramatická a divadelní díla v třicetiletém období systémové transformace posloužila překonání negativity zkušenosti (a jí produkované intenzity), vedoucí směrem k optice posttraumatického růstu. V tomto kontextu autoři vnímají posttraumatické drama a divadlo jako druh umění, které na jedné straně vychází z transformačního traumatu, ale na druhé straně je to drama a divadlo „po traumatu“, které přichází s novými myšlenkami, uměleckou kvalitou, ve svých gestech inspirující k transgresivnímu kulturnímu a uměleckému aktivismu.

Celý projekt je doprovázen cyklickými kulturními akcemi a vědeckými debatami za účasti zahraničních i domácích odborníků, kulturních animátorů i dramatických a divadelních autorů ze středního a východního bloku. Součástí bude také vydání vícesvazkové antologie v polštině, která bude obsahovat překlady dramatických textů – např. českých – spolu s jejich kritickou diskuzí.

Projekt A opět prolog? je výsledkem partnerské spolupráce Divadelního ústavu Zbigniewa Raszewského ve Varšavě s týmem překladatelů a vědců z Jagellonské univerzity, Slezské univerzity, Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lubinu, sdružených v rámci výzkumné sítě Laboratoř transkulturních studií a divadla a dramatu postkomunistické Evropy, dalšími partnery jsou Institut umění – Divadelní ústav (IDU), Maďarské divadelní muzeum a institut, Centrum běloruské dramaturgie, Divadelní ústav ve Vratislavi, Chorvatský divadelní ústav a Ukrajinský divadelní ústav v Kyjevě.

Informace v polštině

Informace v angličtině

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/