07.04.2016 16:37

Právě vychází: Podpora internacionalizace a exportu kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Publikace Podpora internacionalizace a exportu kulturních a kreativních průmyslů v ČR přináší analýzu stavu a potřeb v oblasti vývozu české kultury a kreativity. Studie se dotýká všech odvětví, shrnuje stávající české strategie, programy, aktéry a finanční nástroje. Důležitou součástí je kapitola Návrh tezí podpory exportu KKP v ČR.

Publikace je součástí výstupů projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, kterému se Institut umění věnoval v letech 2011-2015. Studie nahlíží na celou problematiku komplexně. Autorka Pavla Petrová v úvodu vychází z dokumentů národních strategií a přístupů k exportu, v kterých se jasně objevuje potřeba stavět na potenciálu služeb s vysokou přidanou hodnotou. Do tohoto segmentu služeb spadají i výstupy kulturních a kreativních průmyslů (KKP), které však pro zajištění konkurenceschopnosti na zahraničních trzích potřebují vlastní státní strategickou podporu. KKP jsou stále více považovány za klíčové, rychle rostoucí odvětví, které významně přispívají k ekonomickému a společenskému růstu a zaměstnanosti. Jako prioritní oblasti jsou nahlíženy i v rámci politiky vnějších vztahů Evropské unie. Autorka zahrnula do obsahu také analýzu zahraničních postupů a praxí, kterými je možné se inspirovat. (Finsko, Švédsko, Španělsko a Rakousko).

Česká ekonomika patří mezi nejotevřenější na světě, s dominantní orientací na export. Situace pro oblast KKP však není formálně na státní úrovni řešena. Přímo v resortu kultury existuje cíleně v tuto chvíli podpora účasti na veletrzích, přehlídkách a festivalech, a to především prostřednictvím Institutu umění – Divadelního ústavu (oblast performing arts), dále knižního trhu prostřednictvím Ministerstva kultury resp. Moravské zemské knihovny (MZK) v Brně a podpora filmového trhu prostřednictvím Státního fondu kinematografie. Ostatní oblasti KKP nejsou až na výjimky pokryty. Návrh tezí je východiskem pro přípravu navazujících strategických dokumentů. Analýza nicméně dospěla i ke konkrétním zjištěním vztahujícím se ke stanovení strategicky prioritních oblastí.

Publikace je vydána v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, podpořeného v rámci programu NAKI, identifikační kód projektu DF11PO10VV03.

Publikace je ke stažení zde: http://www.idu.cz/media/document/export-kkp-v-cr_2016.pdf.

www.idu.cz 


Autor článku: Adéla Vondráková

Právě vychází: Podpora internacionalizace a exportu kulturních a kreativních průmyslů v ČR