06.06.2018 11:56

Nová publikace Institutu umění – Divadelního ústavu mapuje fenomén české divadelní fotografie

Institut umění - Divadelní ústav vydal při příležitosti výstavy Česká divadelní fotografie 1859–2017 stejnojmennou publikaci, která se věnuje historii fotografování divadla na území českého státu.

Publikace záběrem pokrývá období více než 150 let, od prvních snímků z roku 1859 až do současnosti. Představuje ateliérovou portrétní fotografii, typickou pro 2. polovinu 19. století, dále meziválečné období, kdy se začaly fotografovat samotné divadelní inscenace a avantgardními soubory byla fotografie používána jako součást scénického řešení. Větší prostor věnuje také „zlatým 60. létům“, kdy se fotografie plně etabluje jako umělecký obor a v oblasti divadla se rozvíjí legendární klubové scény. Závěr je věnován změnám, které přinesla digitální fotografie a nástup internetu. Kniha obsahuje stovky kvalitních reprodukcí, zachycujících přední česká divadla a divadelníky. Čtenáři se mohou seznámit např. se snímky z Národního divadla, Osvobozeného divadla, Divadla D34, Divadla Semafor, Činoherního klubu, Divadla za Branou, Divadla Husa na provázku a mnoha dalších. Napsání knihy předcházel několikaletý výzkum v desítkách muzejních sbírek a archivů, některé snímky, jsou proto publikovány vůbec poprvé.

Kniha Česká divadelní fotografie vychází v české a anglické jazykové verzi.

Česká divadelní fotografie
1859-2017
Kolektiv autorů: Martin Bernátek, Anna Hejmová, Martina Novozámská
Nakladatel: Institut umění - Divadelní ústav
Jazyk: vychází v české a anglické jazykové verzi
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-7008-397-0

Knihu můžete zakoupit v E-shopu Prospero

 

Autor článku: IDU; Titulní foto: Různí autoři, fotografie otištěné v knize Jindřich Mošna, ke čtyřicetiletí jeho umělecké činnosti, Praha 1904; Foto publikace: IDU

Popisky k fotografiím v galerii:

 • František Krasl, 1954, Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero, Státní divadlo Ostrava, výjev z baletu v choreografii Emericha Gabzdyla
 • Miroslav Tůma, 1964, Romain Rolland: Hra o lásce a smrti, Městská divadla pražská, celkový výjev z inscenace Alfréda Radoka
 • Ester Havlová, 1995, Charlotte Keatleyová: Máma říkala, že bych neměla, Divadlo na Vinohradech, Lucie Juřičková jako Rosie Metcalfeová a Daniela Kolářová jako Jackie Metcalfeová v inscenaci Jakuba Korčáka
 • Viktor Kronbauer, 2001, William Shakespeare: Richard III., Divadelní agentura Echo, Pavel Zedníček jako Richard III. v inscenaci Vladimíra Morávka
 • Autor neznámý, 1935, montáž z básní K. H. Máchy, Divadlo D 35, Nina Jirsíková v inscenaci E. F. Buriana
 • Jaromír Svoboda, 1960, Antonín Dvořák: Rusalka, Národní divadlo, Eduard Haken jako Vodník v inscenaci Václava Kašlíka
 • Jaromír Svoboda, 1957, Moliére: Don Juan, Národní divadlo, celek scény Františka Tröstera k inscenaci Jaromíra Pleskota
 • Josef Svoboda, 1958, fotografie z přípravy I. programu Laterny Magiky
 • Ateliér Maloch, 1901, Antonín Dvořák: Rusalka, Národní divadlo, Václav Kliment jako Vodník
 • František Kutta, 20.-30. léta 20. století, Francis Beaumont, John Fletcher: Zkrocení zlého muže, Městské divadlo na Královských Vinohradech, Hugo Haas
 • Vilém Sochůrek, 1972, Karel Jaromír Erben, Ferdinand Havlík, Jiří Suchý, Jiří Šlitr: Kytice, Semafor, Věra Křesadlová v inscenaci Jiřího Císlera