24.05.2017 15:04

Ředitel Národního divadla opětovně zvolen do Boardu Opera Europa

Zasedání prestižní mezinárodní organizace Opera Europa proběhlo 18. – 20. 5. 2017 v Kyjevě. Národní divadlo reprezentoval ředitel prof. MgA. Jan Burian a ředitelka Opery ND a SO Silvia Hroncová.

Jan Burian byl znovu zvolen za člena Boardu Opera Europa a v panelové diskusi vystoupil s přednáškou „Business Models for Central and Eastern Europe today“. Dalšími učastníky panelové diskuse byli Umberto Bellodi (La Scala, Milano), Peter Sotošek Štular (Lublaň) a Renata Borowska (Poznaň). Silvia Hroncová v panelové diskusi vystoupila na téma: Repertoire or Broadway: the future of the ensemble in the 21. st century Marketplace. Diskusi moderoval renomovaný režisér David Poutney (Cardi ), vystoupil Jiří Heřman (Národní divadlo v Brně), Aviel Cahn (Vlaanderen), Jan Lathan Koenig (Moskva) a Vasil Vovkun (Lvov). Silvia Hroncová na koprodukčním fóru prezentovala připravované premiéry Opery.

Vedení Národního divadla a Opery absolvovalo v Kyjevě řadu pracovních schůzek a navštívilo vybrané divadelní inscenace („Nabucco“, koncertní gala „Bravo operetta", „Grofka Marica“). OPERA EUROPA

Organizace Opera Europa v současné době sdružuje 174 divadel a hudebních festivalů celkem z 47 zemí, například: z Anglie, Německa, Dánska, Francie, Belgie, Španělska, Itálie, Ruska, Lucemburska, Estonska, Finska, Portugalska, Norska, Švédska, Islandu; z těch vzdálenějších destinací např. z Ománu, Turecka, Severní Koreje, Japonska, Chile, Austrálie a USA.

Mezi hlavní aktivity organizace patří pořádání konferencí v členských zemích. Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména: maximalizace příjmů, rozvoj operního publika, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing, sponzoring a fundraising aj. Cílem konferencí, které jsou pořádány dvakrát za rok, je propagace opery jako stále živého hudebního žánru a zároveň inspirativní výměna profesních zkušeností pracovníků managementů operních domů a festivalů. Příští setkání proběhne v Parmě v říjnu 2017.

Autor článku: Tomáš Staněk