08.10.2018 11:37

Rezidenční pobyty v Buranteatru v sezóně 2018/2019

ORGANIZÁTOR A PROGRAM REZIDENČNÍCH POBYTŮ

Nezávislé divadlo BuranTeatr působí v Brně od roku 2005. Dosud uvedlo 52 premiér a na aktuálním repertoáru má 14 inscenací. Kromě vlastní divadelní produkce zaštiťuje a ve svém prostoru pořádá další kulturní aktivity (workshopy, výstavy, autorská čtení aj.). V roce 2011 se v Cenách Alfreda Radoka umístilo na 3. místě v kategorii Divadlo roku. BuranTeatr chce dlouhodobě podporovat a spolupracovat s českými i zahraničními umělci z oblasti scénického umění, kterým na základě výběrového řízení poskytuje třikrát ročně prostor pro rezidenční pobyt.

REZIDENČNÍ POBYTY V SEZÓNĚ 2018/2019

1/
- 5 – 7 dní v období od 19.11. do 2.12.2018
- zkušebna
- deadline přihlášky 20.10.2018
- zveřejnění výsledků 25.10.2018

2/
- 5 – 7 dní v období od 23.4. do 7.5.2019
- zkušebna nebo workshopový sál
- deadline přihlášky 31.12.2018
- zveřejnění výsledků 15.1.2019

3/
- 5 – 7 dní v období od 10.6. do 23.6.2019
- zkušebna nebo workshopový sál
- deadline přihlášky 31.1.2019
- zveřejnění výsledků 15.2.2019

POPIS A PODMÍNKY POBYTU

Rezidentem může být jednotlivec nebo skupina max. 5 osob připravující projekt z oblasti scénického umění. Rezidence bude zakončena veřejným výstupem (po dohodě např. work in progress, otevřená zkouška, workshop aj.). Rezident se zavazuje umístit logo BuranTeatru do všech tištěných i elektronických materiálů k projektu.
BuranTeatr poskytne rezidentovi prostor Zkušebny (6,5x6,5m, výška 3m, koberec) nebo Workshopového sálu (4,8x13 m, výška 3,5m, baletizol) a po domluvě s rezidentem zajišťuje techniku a technické pracovníky. BuranTeatr nehradí ani nezajišťuje dopravu, ubytování, stravu nebo náklady na vznik projektu (honoráře, rekvizity, kostýmy, scénografii apod.). BuranTeatr zodpovídá za organizaci a propagaci veřejného výstupu zakončujícího rezidenční pobyt.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky zasílejte ve formátu PDF na email vaskovicova@buranteatr.cz s předmětem „Rezidence_Pořadí-rezidence(1,2 nebo 3)_Název projektu“. Přihláška musí obsahovat: stručný popis projektu včetně soupisu tvůrčního týmu, specifikaci časových, prostorových a technických požadavků, návrh způsobu veřejného výstupu z rezidenčního pobytu, kontakt a volitelné přílohy (fotografie, videa, audiozáznam, scénář aj.).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Na rezidenční pobyt neexistuje právní nárok. Divadlo si vyhrazuje možnost rezidenci nerealizovat v případě, že žádná z předložených žádostí nebude v souladu s preferencemi divadla. Délka a podmínky jednotlivých rezidencí se mohou změnit. S žádostí o jakékoli další informace se obraťte na Simonu Vaškovičovou na telefonu 773 633 933 nebo e-mailu vaskovicova@buranteatr.cz. Další informace o divadle na www.buranteatr.cz nebo www.facebook.cz/buranteatr.

Autor článku: Simona Vaškovičová