16.09.2016 10:01

Scénické provádění židovské minulosti – akademické sympozium

Akademické sympozium zaměřené na rekonstrukci historických představení židovských umělců a na tvorbu nových představení s židovskou tematikou z archivních materiálů.

Pět tvůrčích skupin bude popisovat svou práci; umělci, vědci a hosté budou diskutovat o výzvách spojených s vytvářením těchto děl.

Sympozium bude probíhat v angličtině, pořádánou ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Kdy: středa 21. září 2016 od 8.30 do 12.00

Pro více informacví: Lisa Peschel, E lisa.peschel@york.ac.uk

Autor článku: Klára Kadlecová