10.09.2002 00:00

Shakespearovské slavnosti pomohly neslyšícím dětem

Slavnostním předáním šeku pro neslyšící děti vyvrcholily v pondělí 9. září Letní shakespearovské slavnosti. Z každého lístku prodaného přes pořadatele šlo od začátku festivalu asi 10 Kč na konto PIPAN, které využívá speciální bilingvální mateřská školka pro děti s vadou sluchu. Společně s příspěvkem finanční skupiny PPF, hlavního partnera Slavností, se podařilo shromáždit celkem 120 560 Kč. Symbolický šek v uvedené hodnotě předal ředitelce školky Mgr. Janě Fenclové výkonný ředitel skupiny PPF Ing. Aleš Minx. Zcela vyprodanému hledišti poté opět zavládl Král Lear s Janem Třískou v hlavní roli.

"Postižení sluchu je hodnoceno jako druhý nejzávažnější hendykep po postižení mentálním," řekla ředitelka Fenclová, jejíž školka jako první v republice začala učit malé děti znakovat i mluvit. "Nevyvine-li se u dítěte včas řeč, zůstavají slova, obrázky a informace izolovanými pojmy bez logických souvislostí, jejichž smyslu dítě nerozumí. Možnost úspěšné integrace do společnosti slyšících se tak výrazně snižuje." Z konta PIPAN jdou prostředky pro 160 dětí ve speciální ranné péči, v samotné školce je dětí dvacet. "Kompenzační pomůcky jsou velice drahé, o nákladech na provoz a mzdy ani nemluvím," říká Jana Fenclová. "Bez podpory skupiny PPF, která nás dlouhodobě sponzoruje, a charitativních darů jako je třeba šek z letošních Slavností bychom vůbec nemohli existovat." Jak dále uvádí Jana Fenclová, speciální počítačový program, schopný dětem aktivně "naslouchat" a ukázat jim, zda mluví správně, stojí například až 80 000 Kč. "To je suma, na kterou školka ani rodiče obvykle nemá - díky Slavnostem si ale i takovou pomůcku budeme moci koupit."

Základní ideou bilingvální mateřské školy je umožnit malým dětem s těžkým sluchovým postižením spontánní psychický vývoj s využitím obou druhů řeči. Proto ve školce působí vedle slyšících odborníků jako vychovatelky i rodilé neslyšící. Dítě se tak může ve znakové řeči volně vyjadřovat, ptát a poměrně brzy chápat i dost složité vztahy. To mu umožňuje - společně s postupným osvojováním písemné i mluvené češtiny - dosáhnout úrovně vzdělání srovnatelné s dítětem slyšícím.

"Každý dobrý skutek je příležitost nejen pro ty, co dostávají, ale také pro ty, co můžou něco dát - to si samozřejmě všichni, co přispívají na charitu, dobře uvědomují," řekl Jan Tříska. "Jsem rád, že to partneři i organizátoři Slavností vzali jako svou povinnost, vždyť jde o malé děti. " Festival, který letos navštívilo asi 30.000 diváků, končí 10. září.

Autor článku: redakce