14.02.2019 13:37

Škola základů činoherní režie – výzva k podání přihlášek

Amatérská divadelní asociace otevírá další běh dvouleté Školy základů činoherní režie. Škola není určena jenom režisérům, ale i ostatním aktérům činoherního divadla. Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Tato režisérská škola navazuje na předešlý běh, který probíhal v letech 2017–2019; jejími odbornými garanty budou opět dramaturgyně Petra Richter Kohutová a režisér Jaroslav Kodeš, který převzal tento nelehký úkol po úmrtí Františka Zborníka. Dalšími přednášejícími budou profesionální umělci a pedagogové. Do Školy základů činoherní režie se mohou zájemci hlásit bez ohledu na členství ve střechových divadelně amatérských organizacích, a to za stejných podmínek.

Více informací a přihlášky: http://www.amaterskascena.cz/clanek/skola-zakladu-cinoherni-rezie-ada-p2e3n.html

Autor článku: Převzato z: http://www.amaterskascena.cz/