16.06.2016 11:18

Současnost a budoucnost Státního fondu kultury – záznam diskuze

České středisko ITI ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem uspořádalo 6. června 2016 od 14 hodin v Malém sále IDU veřejnou besedu na téma Současnost a budoucnost Státního fondu kultury. 

Besedy, kterou moderoval Karel Král (mj. člen Rady Státního fondu kultury ČR) se kromě Marty Smolíkové (bývalé členky Rady SFK a ředitelky Otevřené společnosti), Milana Němečka (ředitele Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR, pověřeného vedením Státního fondu kultury ČR) a Jozefa Kovalčíka (ředitele slovenského Fondu na podporu umenia), kteří jsou na fotografii, účastnili např. Rudolf Adler (filmový režisér a pedagog, předseda Rady Státního fondu kultury ČR), Miloslav Klíma(pedagog DAMU a historicky první předseda Rady SFK), Květa Kopečná (právnička SFK), Jiří Mergel(architekt a člen Rady SFK), Bohumil Nekolný (bývalý ředitel Odboru umění, literatury a knihoven MKČR a odborník na otázky kulturní politiky), Pavla Petrová (ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu), Jiří Šesták (senátor, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice), Yvonna Kreuzmannová (ředitelka Tance Praha), Nataša Zichová (referát pro profesionální divadlo a tanec MK ČR), Eva Žáková (Kancelář programu Kreativní Evropa – Kultura, vedoucí oddělení Institutu umění IDU a členka Rady pro umění ministra kultury ČR) a nakonec i Martin Bernátek (NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu).

Audio záznam najdete zde.

Autor článku: Zdroj: www.svetadivadlo.cz

Současnost a budoucnost Státního fondu kultury – záznam diskuze