17.09.2002 00:00

Srdce Pražského Quadriennale

Srdce Pražského Quadriennale je speciální projekt PQ 2003, který představí divadelní design v kontextu živé divadelní tvorby, která má zapojit široké spektrum nejrůznějších divadelních profesí a ukázat tak rozmanitost všech aspektů divadla.

Srdce PQ ukáže nejen výsledky kreativního snažení, ale také vlastní kreativní proces - prostřednictvím prezentací procesů, workshopů, ale hlavně díky každodenním instalacím, ve kterých budou mít návštěvníci možnost aktivně se zapojit do tvůrčích procesů a setkávat se s umělci. "Neprofesionální" návštěvník tak bude mít možnost podívat se do "zákulisí".

Srdce PQ bude zónou otevřenou pro spolupráci a tvůrčí činnost. Tento projekt je o výzkumu. Řada umělců z celého světa přijede nejen aby představili svoji práci, ale také aby komunikovali navzájem a tvořili společně v rámci dílen, které proběhnou na přelomu let 2002 / 2003. Budou také komunikovat a spolutvořit s českými účastníky - mladými divadelními profesionály i se studenty, kteří se této události také zúčastní.

Řada pozvaných umělců pracuje v interdisciplinárních oborech. Srdce PQ nebude jen místem, kde se bude prezentovat tento druh činnosti, ale také místem, kde se umělci budou moci setkat a vyměnit si svoje zkušenosti. Bude také místem, které podpoří a inspiruje setkávání českých nezávislých organizací a projektů se svými zahraničními kolegy.

Pět lidských smyslů

Hlavním tématem Srdce PQ je pět lidských smyslů, které jsou základem naší orientace ve světě. Srdce PQ bude místem, kde se bude zkoumat a rozvíjet smyslové vnímání a experimentovat s vjemy a jejich vztahem k prostoru. Každý smysl - jako téma bude zpracovávat skupina umělců pod vedením kurátora - osoby nebo skupiny, umělecky odpovědné za prostor příslušného smyslu, jeho program a prezentaci.

Informace o projektu:
Lukáš Matásek, Tel.: +4202 24809176, lukas.matasek@divadlo.cz

stav konceptu k 10.9. 2002

Program

Srdce Pražského Quadriennale v pohybu

otevřené symposium
16. - 22. října 2002

doprovodný program festivalu 2+4 dny v pohybu v divadle Alfred ve Dvoře
Pořádá Divadelní ústav ve spolupráci s o.s. Motus, o.s. Čtyři dny a komunikačním prostorem Školská 28.

Pozvánka na konkurzy/dílny

Týdenní série dílen a prezentací zahraničních umělců v prostorách divadla Alfred ve dvoře přímo navazuje na přípravu projektu Srdce Pražského Quadriennale 12. - 26. června 2003. Hlavním cílem těchto setkání je představit projekt PQ Srdce široké veřejnosti a pro spolupráci na tomto projektu v roce 2003 získat české umělce.

Prosíme umělce, kteří mají zájem o dílny/konkurzy, aby posílali své životopisy, motivační dopisy, 1 fotografii a poznámku, o kterou dílnu/konkurz jde, do 1. října 2002 na:
Sodja Zupanc Lotker, Srdce PQ, Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, Email: sodja.zupanc@divadlo.cz , Tel: +420 606 82 81 15

Všechny dílny budou v divadle Alfred ve Dvoře (Fr. Křížka 36, Praha 7) kromě dílny Akhe Group, která se odehraje v komunikačním prostoru Školská 28 (Školská 28, Praha 1).
Všechny dílny/konkurzy jsou v angličtině.

Ryuzo Fukuhara - konkurz/dílna
16. října - středa, 14:00 - 17:00 hod., Alfred ve Dvoře
Butó dílna japonského tanečníka, který dává přednost spolupráci s umělci s velkou motivací. Maximálně 10 účastníků ve věku do 45 let.
Více informací: Olga Škochová-Bláhová lampionek@c-mail.cz +420 606 14 38 06

David Peimer - konkurz/dílna
17. října - čtvrtek, 10:00 - 15:00 hod., Alfred ve Dvoře
Režisér David Peimer a performer Xoli Norman z jihoafrického Johannesburgu hledají 3-4 performery pro společnou práci na výzkumu mezikulturních aspektů v divadle. Upřednostní umělce s pohybovými a hlasovými schopnostmi. Na dílně budou velmi vítány nejrůznější hudební nástroje. Téma workshopu: Zápasy jinakostí (Struggling with otherness).
Více informací: vkodetova@hotmail.com, Vendula Kodetová +420 602 46 36 64

Sachiyo Takahashi - dílna
17. října - čtvrtek, 17:00 - 21:00 hod., Alfred ve Dvoře
Sound - action dílna s japonskou zvukovou designerkou a performerkou. Max. počet účastníků: 8-10. Vítáni tvůrci s interaktivním přístupem k tvorbě hudební/zvukové, výtvarné/vizuální, divadelní/akční, a se zájmem o mezioborové přesahy. Perspektiva společného veřejného vystoupeni účastníků se S. Takahashi v rámci akce Srdce PQ 2003, včetně možnosti dlouhodobější spolupráce v sezóně 2002/2003 a 2003/2004.
Více informací: Olga Škochová-Bláhová lampionek@c-mail.cz +420 606 14 38 06

Dorita Hannah - prezentace architektury Srdce PQ
18. října - pátek, 10:00 - 13:00 hod., Alfred ve Dvoře
Dorita Hannah, hlavní architektka projektu PQ Srdce z Nového Zélandu představí architektonický model, jeho základní myšlenky a vývoj prostorového řešení. Po prezentaci bude následovat diskuse se zúčastněnými umělci, kteří budou realizovat své performance a dílčí umělecké projekty v prostoru Srdce.

Recto Verso - dílna
19. října - sobota, 10:00 - 14:00 hod., Alfred ve Dvoře
Pascale Landry, spisovatel a performer Les productions Recto-Verso povede dílnu s maximálně 10 účastníky. Cíle workshopu: improvizační procesy s daným fyzických omezením, výzkum možností simultánního překladu textů. Zájemci se musí naučit krátký pětiminutový i nedivadelní monolog v libovolném jazyce. Dílna je určena umělcům z oblasti performing arts, hercům a interdisciplinárním performerům. Probíhá ve francouzštině a angličtině.
Více informací: Ewan McLaren ewanoyr@canuck.com +420 724 06 69 49

Symposium Srdce PQ
20. října - neděle, 10:00 - 14:00 hod., Alfred ve Dvoře
Pracovního setkání otevřeného pro veřejnost dne 20. října se zúčastní většina umělců připravujících projekt PQ Srdce. Představí své projekty široké veřejnosti a projednají další vývoj projektu.

Akhe Group - konkurz/dílna
20. října - neděle, 10:00 - 20:00 hod. v komunikačním prostoru Školská 28
Světoznámá výtvarně-divadelní skupina z Ruska hledá 4 - 5 účastníků pro dílnu zabývající se prací s objektem. Akhe hledají lidi, kteří se zajímají o vizuální divadlo, kteří chápou divadelní prostor jako jednoho z herců na scéně a kteří se zajímají o proces a dokáží ho chápat i jako výsledek. Akhe chtějí spolupracovat s lidmi, kteří jsou: kreativní, žáruvzdorní a mají rádi maso bez zeleniny.
Více informací: Sodja Zupanc Lotker sodja.zupanc@divadlo.cz +420 606 82 81 15

Carol Brown - konkurz/dílna
21. října - pondělí, 10:00 - 14:00 hod., Alfred ve Dvoře Britská tanečnice Carol Brown hledá osm zkušených, profesionálních tanečníků se zaměřením na současný tanec, kteří by společně pracovali na přípravě performance pro Pražské Quadrienále 2003. Tanečníci(e) musí být silnou jevištní osobností s vysokou technickou úrovní a mít schopnost improvizace. V případě, že budou vybráni(y), se musí zavázat k účasti na celém projektu.
Více informací: Sodja Zupanc Lotker sodja.zupanc@divadlo.cz +420 606 82 81 15

Helen Todd a Lemi Ponifasio - dílna
22. října - úterý, 10:00 - 18:00 hod., Alfred ve Dvoře
Dílna se samoánským tanečníkem a choreografem Lemi Ponifaciem a novozélandskou světelnou designerkou Helen Todd. Témata workshopu: tělo jako aktivátor světla, světlo jako manipulátor těla, vztah těla/světelnosti v pohybu/tichu, světlo jako iniciátor choreografického procesu, architektura světelného prostoru …
Více informací: Vendula Kodetová vkodetova@hotmail.com +420 602 46 36 64

Více informací o projektu Srdce PQ: lukas.matasek@divadlo.cz

Autor článku: redakce