29.10.2020 09:40

Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2020 znají své nositele

Ministerstvo kultury udělilo k 28. říjnu 2020 Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2020. Letošní porota jmenovaná ministrem kultury ocenila celkem osm mimořádných osobností české kulturní scény; cena in memoriam za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena Miloši Formanovi.

Státní ceny jsou udělovány za literaturu a za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury pak za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury a za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 tisíc korun.

„Letošní udělené ceny jsou výrazem uznání umělcům, jejichž díla obohatila českou kulturu  nejenom u nás, ale i ve světě. Letošní rok je ovšem výjimečný: běží ve stínu pandemie. Ale každý stín má své světlo. V našem případě jsou tím světlem díla všech oceněných. Jejich zásluhy o českou kulturu, jejich význam a přínos české literatuře, českému divadlu, hudbě, výtvarnému umění, architektuře a filmu, a to doma i v cizině. Oceněným je třeba pogratulovat – a české kultuře pak popřát sílu a zdraví do dalších let,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Státní cena za literaturu byla udělena Michalu Ajvazovi za dosavadní literární tvorbu.

Státní cena za překladatelské dílo byla udělena Blance  Stárkové za dosavadní překladatelské dílo v oblasti překladu literárních děl.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla byla udělena Tomáši Dvořákovi za osobitý celoživotní přínos rozvoji českého loutkového divadla a jeho reprezentaci v zahraničí.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby byla udělena Jiřímu Tichotovi za působení v čele souboru Spirituál kvintet, jenž v době nesvobody pomáhal několika generacím posluchačů nacházet cestu k odvážným občanským postojům, a za muzikologický výzkum v oblastní loutnového repertoáru renesance a baroka.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění byla udělena Květě Pacovské za celoživotní uměleckou a edukační činnost v oblasti knižní ilustrace, designu a volného umění, která dotváří úplnost obrazu umělkyně světového významu.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury byla udělena Viktoru Rudišovi za morální postoje a celoživotní dílo, kterým inspiroval další generace architektů a propojil brněnskou architektonickou scénu se scénou pražskou a libereckou.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena Evě Zaoralové za dlouholeté umělecké vedení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a celoživotní propagaci českých filmů a filmařů v zahraničí a Miloši Formanovi, in memoriam, za filmy, kterými se nesmazatelně zapsal do dějin české a světové kinematografie.

Podrobné informace o oceněných a jejich díle naleznete v této brožuře.

Letos se vzhledem k celosvětové pandemii koronaviru a opatřením zabraňujícím jeho šíření neuskutečnilo slavnostní předání cen na Nové scéně Národního divadla. Ceny byly laureátům předány individuálně a Česká televize připravila seriál medailonků všech oceněných, které postupně odvysílá na programu ČT Art v termínu od 1. do 8. 11., vždy v čase od 20:13 a v tomto pořadí:

  1. Michal Ajvaz
  2. Blanka Stárková
  3. Jiří Tichota
  4. Viktor Rudiš
  5. Květa Pacovská
  6. Tomáš Dvořák
  7. Eva Zaoralová
  8. Miloš Forman
Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/