27.11.2017 10:46

Státní opera – konkurz (housle)

Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery vypisuje konkurzní řízení na místo v orchestru Státní opery: 2. koncertní mistr houslí.

Podmínky konkurzu:
1. kolo (anonymní):
• W. A. Mozart: houslový koncert G-Dur, KV 216 nebo D-Dur KV 218, nebo A-Dur KV 219
(vždy 1. věta s kadencí a 2. věta)
• přednes vybraných orchestrálních partů
2. kolo:
• velký romantický koncert podle svého výběru
• přednes ostatních orchestrálních partů (budou zaslány spolu s pozvánkou ke konkurzu)

Konkurzní řízení se uskuteční 12. února 2018 od 9 hodin v provozní budově Národního divadla, Ostrovní 1, Praha 1.

V přihlášce uveďte svou úplnou adresu a telefon, přiložte stručný životopis, uveďte občanství a státní příslušnost žadatele a případný požadavek na klavírní doprovod s uvedením skladby.

Přihlášku zašlete nejpozději do 15. ledna 2018 na E j.kolman@narodni-divadlo.cz nebo poštou na adresu:
Státní opera (KONKURZ), Jan Kolman – manažer orchestru, Ostrovní 1, 110 00 Praha 1.