08.09.2017 10:15

Střed zájmu: PUBLIKUM (25. 9., Studio Hrdinů, Praha)

Střed zájmu: Publikum  proběhne v pondělí 25. září od 18:00 ve Studiu Hrdinů  v pražském Veletržním paláci. Kancelář Kreativní Evropa zde koncem září už potřetí představí dvanáctku inspirativních příkladů práce s publikem. Prostor dostanou projekty vybrané na základě otevřené výzvy.

Vstupné včetně občerstvení: 150 Kč (studenti 100 Kč). Vstupenky pořídíte hodinu před začátkem akce a v předprodejní síti GoOut.

Práce s publikem je důležité téma pro dlouhodobé koncepce kulturních organizací i příležitostné kulturní projekty. Týká se marketingu, dramaturgie, přípravy doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta. Práce s publikem (audience development) je také prioritou programu EU Kreativní Evropa.

Akce navazuje na Střed zájmu: PUBLIKUM (2014 a 2015) a na mezinárodní konferenci RE:PUBLIKUM (2013 a 2016), na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Při zpracování návrhů vašich příspěvků se můžete inspirovat na uvedených odkazech.

Vybrané projekty zařadíme do databáze inspirativních projektů na www.culturenet.cza budeme je propagovat na našich FB stránkách.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa, E kultura@kreativnievropa.cz, T 224 809 118