04.06.2012 14:21

Transition – Druhá kariéra: Seminář pro umělce a o umělcích, kteří jsou příliš mladí na důchod

Jak dál po skončení umělecké kariéryzní podtitul semináře, který na 13. června 2012 připravila v pražském Divadle v Celetné Unie zaměstnavatelských svazů ve spolupráci s Vizí tance, Tanečním sdružením ČR a Institutem umění – Divadelním ústavem. Celodenní seminář se bude věnovat problematice profesionálních tanečních umělců, artistů a hudebníků po skončení jejich aktivní kariéry, jejich sociálním a profesním perspektivám a možnostem podpory jejich druhé kariéry.

Kariéra profesionálních tanečníků, podobně artistů a některých hudebníků je krátká,“ uvádí Roman Vašek z Institutu umění – Divadelního ústavu a jeden z autorů Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu, která je výsledkem průzkumu z roku 2011. „Například u tanečníků trvá pouze patnáct, maximálně dvacet let a nese s sebou značná zdravotní rizika. Ve většině vyspělých zemí je tato skutečnost zohledněna specializovanými programy, které nabízejí pomoc s novým pracovním uplatněním. V České republice však po zrušení možnosti odchodu do důchodu za výsluhu let v polovině 90. let nastalo vakuum,“ dodává Vašek.

A právě na tuto léta neřešenou problematiku se zaměří seminář, který pořádá Unie zaměstnavatelských svazů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V ranním, analytickém, bloku se setkají odborníci na tanec, hudbu, tradiční a nový cirkus, jako např. Předseda Tanečního sdružení ČR Zdeněk Prokeš, hudební skladatel, pedagog a manažer Václav Riedelbauch, kritička, publicistka a odbornice na nový cirkus Veronika Štefanová nebo historik a odborník na cirkus tradiční Hanuš Jordan. Společně představí, jaká je současná situace umělců v České republice a zároveň se budou věnovat jejich ekonomickému a sociálnímu postavení či zdravotním rizikům. Nastíní také profesní vyhlídky po ukončení kariéry.

V odpoledním bloku představí hosté z ČR i ze zahraničí dobře fungující programy „transition“ ve vybraných evropských zemích. O nizozemském modelu bude hovořit spoluzakladatelka souboru 420PEOPLE Nataša Novotná, která řadu let působila v Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána, se situací tanečníků ve Francii seznámí účastníky Marie Kinsky, tanečnice, pedagožka a zakladatelka Centra choreografického rozvoje SE.S.TA a německý model představí manažer Rudolf Kubičko.

Celodenní seminář poté uzavře panelová diskuse za účasti řady předních osobností z umělecké praxe, školství, ale také Ministerstva kultury i Ministerstva práce a sociálních věcí a Parlamentu ČR. Moderátory celého semináře budou Jana Návratová a Zdeněk Prokeš.

Více info na www.vizetance.cz

Seminář TRANSITION – DRUHÁ KARIÉRA se koná ve středu 13. 6. 2012 od 10:00 (registrace v 9:30) v Divadle v Celetné, Celetná 17, Praha 1.

Autor článku: Eva Papánková