29.04.2021 20:52

V hlavní roli publikum – mezinárodní online konference Theatre Audiences: The Crucial ASSET

Mezinárodní online konference se uskuteční ve dnech 26. - 27. 5. 2021 a nabídne dvě odpoledne prezentací, diskuzí a interaktivního programu věnovaná evropskému divadelnímu publiku. Konferenci pořádá společně s partnery z pěti evropských zemí Katedra produkce DAMU v rámci evropského projektu ASSET – Audience Segmentation System in European Theatres.

Během konference, jejíž program je plánován na dva odpolední bloky 26. a 27. května, budou představeny výsledky dvouletého výzkumu publika, který probíhal v Praze, Záhřebu, Vídni, Sofii a Helsinkách. Experti z Velké Británie a jejich evropští partneři přiblíží metodologii segmentace divadelního publika a její výsledky v pěti evropských metropolích. Výsledné modely segmentace evropského publika se pokusí zodpovědět otázky, za evropské publikum tvoří homogenní celek a jaká jsou specifika jednotlivých zemí.

Součástí konference bude dále panelová diskuse se zástupci veřejné i státní správy a expertů na kulturu z různých evropských zemí a interaktivní program, jehož součástí bude workshop segmentace pod vedením britské The Audience Agency. Nebude chybět ani diskuse o Evropské noci divadel jako projektu zacíleném na práci s publikem, jejíž pořadatelé byli taktéž zapojeni do projektových aktivit. Konferenci doplní ukázky z programů vybraných divadel, v nichž probíhal výzkum publika. Za Českou republiku to bylo Národní divadlo, Švandovo divadlo, Studio Dva a Jatka78.

ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres) je projekt podpořený z programu Kreativní Evropa a jeho cílem je posílit kapacity pro výzkum a rozvoj publika v oblasti scénických umění. Hlavním pořadatelem projektu je Katedra produkce / Divadelní fakulta AMU, projektovými partnery jsou The Audience Agency (Velká Británie), Institut umění – Divadelní ústav (ČR), Narodno sveušiliště Dubrava (Chorvatsko), IG Kultur Österreich (Rakousko), Arts Project Foundation (Bulharsko) a Metropolia University (Finsko). Kromě projektových partnerů se do výzkumu publika a jeho implementace při prohlubování vztahu s publikem a při vytváření uměleckého programu a marketingu zapojilo nejen 20 evropských divadel, ale také další divadla a kulturní organizace zapojená do Evropské noci divadel.

Konference proběhne v angličtině s tlumočením vybraných částí do češtiny. Další informace najdete na internetové stránce projektu www.asset4arts.eu a ve facebookové události https://www.facebook.com/events/506219033883418. ​

Autor článku: IDU

V hlavní roli publikum – mezinárodní online konference Theatre Audiences: The Crucial ASSET

Zprávy

13.05.2021

Registrujte se na dvě odpoledne prezentací, diskusí, praktických návodů a interaktivního programu věnovaného evropskému divadelnímu publiku

Audience Segmentation System in European Theatres (ASSET) je mezinárodní projekt podpořený programem Kreativní Evropa. Zaměřuje se na rozvoj kapacit divadel v oblasti výzkumu a práce s publikem. Závěrečnou mezinárodní online konferenci s názvem V hlavní roli publikum pořádá Katedra produkce DAMU ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a partnery z pěti evropských zemí. 

11.05.2021

Výstava Josef Svoboda – scénograf prodloužena do 29. 8. 2021

Výstava, připravená ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Josef Svoboda – scénograf, obsáhne v chronologickém přehledu sled Svobodových divadelních realizací, které doprovodí výběr z autorova obsáhlého archivu – kresby, studie a makety. V samostatných výstavních celcích přiblíží expozice klíčová témata Svobodovy scénografické tvorby: práci se světlem, se zrcadly, fenomén schodiště, nebo ve své době jedinečné novátorské využití moderních technologií.

11.05.2021

Součástí unikátní československé online databáze ACTORSMAP je už přes 1 000 herců

ACTORSMAP je největší profesionální herecká databáze, která na jednom místě přehledně představuje české a slovenské herce, herečky a herecké agenty. Když ACTORSMAP v lednu 2020 z iniciativy agentur OF AGENCY, LaK Produkce, Reset Actors, More Than Stars, Myrnyx Tyrnyx vznikala, měla v portfoliu 142 umělců. Dnes je jich přes 1 000! A zájemců o služby ACTORSMAP stále přibývá.  Stejně jako nápadů, jak databázi dále rozvíjet a zdokonalovat.