04.05.2007 00:00

V Liberci se sejde nejvyšší orgán světové loutkářské organizace UNIMA

V červnu, přesněji 22. – 26. června 2007, se uskuteční v Liberci 19. ročník mezinárodního loutkářského festivalu Mateřinka, který již neodmyslitelně k Liberci patří. Těsně před jeho zahájením se bude konat v Naivním divadle Liberec významné mezinárodní zasedání výkonného výboru - Exekutivy UNIMA. UNIMA je nejstarší mezinárodní divadelní organizací na světě, byla založena v České republice v roce 1929 a sdružuje loutkáře a příznivce loutkového divadla z téměř šedesáti zemí. Dlouhá léta byla Česká republika sídlem generálního sekretariátu. V 70. letech došlo ke změně. Generální sekretariát se přesunul do Polska a následně do francouzského Charleville-Meziéres, kde UNIMA vlastní svoje sídlo a je výrazně podporována francouzskou vládou a regionálními orgány. Osmnáctičlenný výkonný výbor tvoří reprezentanti sedmnácti zemí ze čtyř kontinentů, vynikajících odborníků z oblasti loutkového divadla, kteří jsou řádně voleni na pravidelných kongresech vždy za čtyři roky. Současný president UNIMA je Francouz Massimo Schuster a generálním sekretářem Španěl Miguel Arreche. V pozici viceprezidenta UNIMA pracuje ředitel Naivního divadla Liberec Stanislav Doubrava, který má zároveň na starosti agendu Komise pro mezinárodní loutkářské festivaly.

Třídenní liberecké zasedání, simultánně tlumočené, bude projednávat řadu programových bodů, mezi kterými dominuje dokončení Světové loutkářské encyklopedie. Výsledek téměř patnáctileté snahy o vznik této mimořádně rozsáhlé publikace by měl být definitivně předveden na příštím kongresu UNIMA v australském Perthu v roce 2008. Zasedání, které je pro Naivní divadlo, město Liberec i Českou republiku mimořádnou a významnou poctou, se uskutečňuje díky porozumění primátora Ing. Jiřího Kittnera a vedení města, které zasedání UNIMA dominantně financuje. Je zároveň výjimečnou příležitostí pro všechny české loutkáře setkat se osobně se členy této mezinárodní organizace. Součástí zasedání budou i doplňkové a společenské akce včetně návštěvy Pražského Quadriennale - největší scénografické výstavy na světě. Řada členů Exekutivy UNIMA si prodloužila pobyt na celý festival Mateřinka, jehož program přivede do Liberce 11 českých a 4 zahraniční profesionální loutkářské soubory a docela určitě uspokojí děti i jejich rodiče. Hrát se bude na náměstí E. Beneše, v ZOO, v Krátkém a úderném divadle i v Oblastní galerii, kde budou moci hosté obdivovat i rozsáhlou výstavu „Okno do českého loutkářství“. Tu připravuje festival Mateřinka spolu s Moravským Zemským muzeem v Brně. Výstava, která bude v Liberci po celou dobu prázdnin se koncem roku 2007 stane součástí stejnojmenného projektu ve španělské Tolose.

Zdroj: naive.theatre@oasanet.cz

Autor článku: Informace z divadel