29.09.2016 15:27

V Praze proběhne přehlídka polské choreografie Idiom Festival

V rámci projektu „This is Poland!/To Polska właśnie!” proběhne v Praze přehlídka performancí polských choreografů a také workshopy, které budou zakončeny prezentací odvedené práce. Představení uváděná v rámci Idiom Festival jsou příkladem nejnovějších tendencí v polském tanci a performance, zaměřují se na témata spojená s polskou historií a tradicí a na obraz současného Poláka.

V zahraničí jsou názory na Polsko často utvářeny na základě stereotypů a zpráv pocházejících z médií, které jsou založeny spíše na představách, nikoli na znalosti polské kultury. Chceme nejen prodiskutovat téma polské identity a Polska z perspektivy rodilých Poláků, ale také poskytnout příležitost vyjádřit se Polákům žijícím v zahraničí i cizincům.

Může být tanec jazykem komunikace napříč státy? Jaké jsou idiomatické vlastnosti polské choreografie? Co to vlastně znamená "polský" tanec? Tyto otázky vymezují tématický horizont přehlídky polské choreografie v Praze. Program zahrnuje prezentace mladých, ale již oceněných umělců, bude to tedy příležitost k diskusi o podobě současného tance a performance v Polsku. Přehlídka bude mít bohatý doprovodný program, v rámci kterého budou organizována setkání a diskuse s umělci.

http://thisispoland.eu/ 

https://www.facebook.com/events/1101933209891519/ 

 

 

Autor článku: Klára Kadlecová

V Praze proběhne přehlídka polské choreografie Idiom Festival