21.05.2016 16:19

Vláda asi odmítne senátní návrh o kulturních institucích

Senátní návrh o veřejných kulturních institucích, který by měl zlepšit fungování a financování hlavně regionálních divadel, vláda pravděpodobně odmítne. Doporučila jí to podle návrhu stanoviska na vládním webu jak ministerstva, tak odbory nebo unie zaměstnavatelů. Kabinet se má návrhem zabývat příští týden, následně jej projedná Sněmovna.

K prosazení obdobného zákona, po němž už 15 let volají divadla či galerie, se zavázala i vláda. Ministerstvo kultury jej ale zatím nepředložilo, i když tak mělo učinit podle vládního plánu legislativních prací už před rokem. Senátnímu návrhu vytklo nedostatečnou propracovanost. "Navrhovaná úprava neobsahuje jednoznačně bližší úpravu přeměny dosavadních příspěvkových organizací tak, aby byla zajištěna kontinuita jejich existence a fungování a přechod práv a povinností," uvedlo například.
Ministerstva kritizovala také to, že na veřejné kulturní instituce, na které by se mohly přeměnit stávající příspěvkové organizace, by se měla vztahovat některá práva obchodních korporací.

Senátorskou předlohu navrhlo osm zákonodárců z různých stran včetně vládních v čele s bývalým ředitelem Jihočeského divadla Jiřím Šestákem. Návrh by měl kulturním organizacím umožnit vícezdrojové financování, dát větší pravomoci jejich ředitelům a umožnil by také jiné finanční hodnocení zaměstnanců než podle tabulkových platů. Instituce by mohly zakládat obchodní společnosti, a tím také zlepšovat své hospodaření. Podle předlohy by měly být rovněž osvobozeny od některých daní a od soudních poplatků.
Zřizovatelé, mezi něž by měly patřit stát, kraje i obce, by se měli zavázat k financování institucí nejméně na čtyři roky. Divadla a galerie by tak už nemusely čekat na to, jak velké příspěvky dostanou. Novou formu by mohly získat tři desítky příspěvkových organizací ministerstva kultury.
Návrh obsahuje i právo zřizovatele stanovit ve zřizovací listině výši odměn členů správní rady kulturní instituce. Rada by měla klíčovou roli při vytváření koncepce činnosti instituce a stanovení jejích uměleckých cílů. V radě by kromě zástupců zřizovatele měli být také zástupci veřejnosti.


Autor článku: ČTK: mhm, rot