28.11.2019 15:46

Výběrové řízení na podporu účasti jednotlivců na mezinárodním festivalu Under the Radar 2020 (New York, USA)

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) vyhlašuje výzvu k účasti na festivalu Under the Radar, který se koná ve dnech 8. až 19. 1. 2020 v New Yorku, USA. Výzva je určena uměleckým ředitelům, kurátorům, kulturním manažerům, umělcům a/nebo dramaturgům působícím v oblasti scénických umění v České republice.

Cílem účasti zástupců českých scénických umění je oborová výměna zkušeností a kontaktů, profesní růst, iniciace spolupráce se zahraničními partnery a podpora mobility umělců i uměleckých děl.  Od účastníků se očekává aktivní účast na festivalu i sympoziu a využití cesty k seznámení se s aktuální uměleckou scénou v New Yorku. Předpokladem pro účast je kromě profesních předpokladů výborná znalost anglického jazyka, dobré orientační, komunikační i prezentační znalosti a samostatnost.  

Datum konání: 8.–19. 1. 2020
Místo: New York, USA
Žánr: scénická umění
Další informace: https://publictheater.org/programs/under-the-radar/

 O festivalu Under the Radar

Během posledních 16 let představil festival Under the Radar přes 229 souborů ze 42 zemí a stal se tak výrazným bodem na divadelní mapě New Yorku. Představuje také zásadní část aktivit organizace The Public Theater, která je výraznou platformou pro podporu umělců z různých oborů zaměřených na nové trendy v oblasti divadla. Festival Under the Radar se koná v lednu v Public Theater a mnoha dalších partnerských prostorech, kde jsou premiérově uváděna nová a průkopnická představení z USA i ze zahraniční. Festival již představil díla uznávaných umělců, např. Elevator Repair Service, Nature Theater of Oklahoma, Gob Squad, Belarus Free Theatre, Guillermo Calderón, Young Jean Lee a dalších. Součástí festivalu je odborné sympozium Under the Radar, které umožňuje setkat se s celou řadou umělců i expertů.

Festival Under the Radar se koná mimo jiné během konference Association of Performing Arts Professionals největšího mezinárodního setkání odborníků z oblasti scénického umění, které se koná 10.–14. 1. v New Yorku. Více informací na www.apapnyc.org. V lednovém termínu probíhá i celá řada dalších festivalů a přehlídek v oblasti scénických umění a hudby, jako jsou:

 • The American Dance Platform showcases in the Joyce Theater (7.–12. 1. 2020)
 • NYC Winter JazzFest (9.–18. 1. 2020)
 • Performance Space NYC (9.–18. 1. 2020)
 • Festival Prototype/Opera/Theatre (9.–19. 1. 2020)
 • Drama League DirectorFest (10. 1.–4. 2. 2020)
 • National Sawdust’s Ferus Festival (10.–17. 1. 2020)
 • nebo GlobalFest (12. 1. 2020)

Informace ohledně vyslání
Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech jako poradní orgán Oddělení mezinárodní spolupráce IDU. Vybraní jednotlivci budou na akci vysláni na základě příkazní smlouvy. IDU hradí náklady na leteckou přepravu z ČR do New Yorku a zpět, ubytování, diety, lokální dopravu v New Yorku a náklady na vstupné či registrační poplatky. Cesta nesmí trvat déle než 8 dnů včetně přepravy. Program během pobytu si vyslaní žadatelé sestavují samostatně a na základě konzultací se zástupci IDU. IDU neposkytuje během účasti na akci doprovod.

Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby starší 18 let věku (rozhoduje den podání žádosti), které mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

 • přihláška včetně motivace k cestě
 • strukturované profesní CV
 • nestrukturované stručné CV (max. 1 000 znaků)
 • doklad o znalosti anglického jazyka

KRITÉRIA HODNOCENÍ A VÝBĚRU:

 • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce
 • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění zkušeností získaných v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
 • motivace a další předpoklady pro účast na akci

Vybraní účastníci jsou povinni do 10 pracovních dnů po realizace cesty předložit vyúčtování cesty a zhodnotit přínosu akce pro obor prostřednictvím závěrečné zprávy.

Podávání žádostí a uzávěrka
Písemné žádosti jsou přijímány na e-formuláři ZDE. Termín uzávěrky pro podání žádostí je 16. prosince 2019 (23.59). Kontaktní osoby pro podání dalších informací jsou Pavel Štorek nebo Martina Pecková Černá, Oddělení mezinárodní spolupráce IDU, E pavel.storek@idu.czmartina.peckova-cerna@idu.cz.

 

Autor článku: IDU