28.02.2022 20:25

Výsledky jednání krizového štábu ministerstva kultury

Ministr kultury svolal na pondělí 28. února jednání krizového štábu ministerstva kultury. Na jednání Martin Baxa nejprve předal jeho členům dostupné informace v souvislosti s ukrajinskou krizí. V další části pak členové krizového štábu, mezi něž patří vedení ministerstva kultury pokračovali v hledání možností, jak podpořit Ukrajinu v současné době v rámci působnosti ministerstva kultury.

Byly definovány tyto úkoly:

1) Zmapování možných ubytovacích kapacit v rámci ministerstva kultury i příspěvkových organizací, které by mohly být nabídnuty ukrajinským uprchlíkům

2) Výzva příspěvkovým organizacím ministerstva kultury, aby ukončily spolupráci s oficiálními organizacemi Ruské federace a zároveň ale aby se toto netýkalo kontaktů s demokraticky smýšlejícími zástupci ruské kulturní obce

3) Zmapování a koordinace možností nabídek pomoci v období obnovy v souvislosti s ochranou kulturního dědictví na Ukrajině (depozitáře a další odborné kapacity), zřízení koordinačního místa pro nabídky a poptávky pomoci

4) Zmapování možných pracovních míst pro ukrajinské pracovníky v oblasti kultury

5) Prověření smluvních závazků s oficiálními místy Ruské federace, jejich  posouzení a návrh dalšího postupu

6) Ve spolupráci s ICOM a ICOMOS sledování aktuálních informací o stavu ukrajinského kulturního dědictví pro případ možné pomoci.

https://www.mkcr.cz/

Autor článku: převzato z: https://www.mkcr.cz/