26.05.2017 10:54

Výsledky soutěže o Cenu Václava Königsmarka

Výsledky 9. ročníku soutěže Teatrologické společnosti o Cenu Václava Königsmarka

Teatrologická společnost na konferenci Perspektivy teatrologie 18. května 2017 vyhlásila vítěze devátého ročníku soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Udílení ceny je výrazem podpory Teatrologické společnosti mladým talentům české divadelní vědy a je udělována za průkopnické, myšlenkově otevřené a formálně zdařilé práce. O jejím udělení rozhoduje odborná porota sestavená ze zástupců Teatrologické společnosti, časopisu Divadelní revue a zástupců teatrologických pracovišť.

Do devátého ročníku bylo přihlášeno 18 prací – z toho: 9 bakalářských; 6 magisterských a 3 disertační; práce zaslali studenti pražské, brněnské a olomoucké divadelní vědy a studenti JAMU, DAMU a opavské university. O ocenění rozhodovala porota ve složení: David Drozd (předseda), Daniela Jobertová, Andrea Jochmanová, Lenka Jungmannová, Helena Spurná, Alena Sarkissian a Barbara Topolová.

Cenu Václava Königsmarka v 9. ročníku soutěže Teatrologické společnosti získali:

Kategorie disertačních prací:

 • 1. cena
  Iva Mikulová (FF MU, Brno) za práci „Divadelní režisér Karel Novák (1916-1968)“
  Vedoucí práce: prof. Eva Stehlíková
 • 2. cena
  Naďa Satková (FF MU, Brno) za práci „Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle)“
  Vedoucí práce: doc. David Drozd

U obou oceněných prací komise konstatovala, že jde o texty, které jsou zásadním přínosem k výzkumu dějin českého divadla 20. století. Ocenila komplexnost, pečlivost archivní práce i metodologickou inspirativnost těchto režijních monografií.

Kategorie magisterských prací:

 • 1. cena
  Lenka Schreiberová (FF UPOL, Olomouc) za práci „Berlínský herec Hermann Vallentin v Moravské Ostravě.
  „...jde o komplexní, materiálově bohatou práci o významném, ač dosud pomíjeném tématu, napsanou nadto vyspělým a čtivým stylem.“
  Vedoucí práce: doc. Jiří Štefanides.
 • 2. cena
  Petr Dvořák (FF UPOL, Olomouc) za práci „Filmové médium v inscenacích režiséra Jana Mikuláška.“
  „...zaujala komisi zejména velmi zdařilou teoretickou částí, mapující současné teorie (inter)mediality.“
  Vedoucí práce: prof. Tatjana Lazorčáková.
 • 3. cena
  Tereza Osmančíková (FF UPOL, Olomouc) za práci „Eduard Vojan na střední a severní Moravě“
  „...byla oceněna zejména pro volbu samotného tématu, které je zpracováno na vysoké odborné úrovni.“
  Vedoucí práce: doc. Jiří Štefanides.

Do druhého kola postoupila také práce Terezy Sýkorové „Klicperovo divadlo v Hradci Králové za Drábka“, která je velmi pokročilou sondou do současného divadla, autorce se daří na uvážlivě zvolených inscenacích představit zvolenou „éru“ a zachytit Davida Drábka jako autora, režiséra i adaptátora cizích předloh.

V kategorii bakalářských prací:

 • 1. cena
  Vendula Kacetlová (FF MU, Brno) za práci „Státní divadlo v Brně mezi lety 1967-1973“
  „komise ocenila především volbu historického, přesně vymezeného tématu, schopnost studentky utřídit množství archivního materiálu a nahlédnout dané úsek dějin bez ideologické předpojatosti.“
  Vedoucí práce: Martina Musilová.
 • 2. cena
  Petr Dlouhý (FF UK, Praha) za práci „(A)pollonia“
  „...v textu se student odvážně pouští analýzy současného divadelního představení, rozplétá složité intertextové odkazy a vrstvy, daří se mu ve vyspělé eseji zachytit bohatost významů kusu.“
  Vedoucí práce: Martin Pšenička
 • čestné uznání
  Barbora Kašparová (FF MU, Brno) za práci „Tanztheater – taneční divadlo všednosti a Pina Bausch“
  „...autorka krom volby tématu prokázala schopnost na úrovni zpracovat značné množství cizojazyčné literatury a zároveň se s úspěchem pokusila o rekonstrukci a analýzu jednoho z klíčových představení Piny Bausch.
  Vedoucí práce: Martina Musilová
 • čestné uznání
  Denisa Valterová (FF MU, Praha) za práci „Wagnerův Bayreuth jako německý nacionálněsocialistický projekt? Rekapitulace debaty – úvod k jednomu nejen hudebně-dramatickému problému“
  „...zejména pro schopnost studentky nahlédnout kriticky velmi exponované a kontroverzní téma, podat je přehledně a na úrovni aktuálního zahraničního poznání.“
  Vedoucí práce: prof. Vladimír Just

Texty oceněných prací jsou veřejně [online] dostupné v informačních systémech jednotlivých univerzit.

Autor článku: Převzato z: http://www.teatrologie.cz/