27.05.2022 10:17

Digital Leap: Další výzva pro umělce je otevřena!

Hledáte způsob, jak svou uměleckou tvorbu zviditelnit na sociálních sítích, nebo vás zajímají vhodné digitální nástroje pro úpravu a vytváření živých vystoupení? Přihlaste se do evropského vzdělávacího projektu Digital Leap! V tuto chvíli jsou otevřené výzvy do třetího a čtvrtého modulu, které se zaměří na výběr správných digitálních nástrojů, otázky týkající se práv duševního vlastnictví a práci s publikem.

Uzávěrka výzvy je 13. 6. 2022 

Digital Leap je evropský vzdělávací projekt pro cirkusové umělce a tanečníky se zájmem o digitální formáty. Vzdělávací program pořádaný v rámci projektu se skládá z teoretické a praktické výuky zaměřené na různé možnosti využití digitálních platforem a rozvoj vašich digitálních dovedností. Zaměřuje se na propagaci a prezentace uměleckých produkcí pomocí digitálních nástrojů, tvorby nových uměleckých děl v digitálním a virtuálním prostředí a schopnosti, jak je co nejlépe použít v souladu s vlastní uměleckou praxí.

V roce 2022 se již konala dvě studijní setkání – první modul v Praze a druhý v litevském Vilniusu. Následující moduly se budou konat v Terrasse (Španělsko) a Marseille (Francie). Moduly jsou vždy organizovány ve spojení s místními festivaly, a představují tak zároveň jedinečnou příležitost navázat kontakty s kolegy z umělecké scény z celé Evropy.

Účast v modulech je pro vybrané účastníky zdarma, hrazeny jsou cestovní náklady a ubytování. Stravování, místní dopravu a další náklady si účastníci hradí sami. Na moduly je třeba přicestovat den před jeho zahájením a odcestovat bude možné až den po jeho ukončení.

Přihlásit se můžete zde 

Více informací: 

Modul 3 - Rozšíření praxe u počítače – Distribuční strategie na internetu 3.0. 

4. - 8. 10. 2022 - Terrassa a Manresa, Katalánsko, Španělsko

Pro digitální distribuci tanečních a cirkusových představení neexistují žádné kouzelné triky, ale existují skryté cesty, které je třeba objevit.

V tomto modulu vás pozveme k zamyšlení nad nekonečnými možnostmi, které internet v oblasti distribuce nabízí. S vybranými odborníky budete zkoušet hledat nové způsoby pohledu na svoje publikum, pracovat s vaší on-line komunitou a nastavovat si nové cíle.

Nabídneme vám také bližší pohled na složitosti mezinárodního zdanění a některé platformy, které vám mohou usnadnit práci. Právní experti provedou skupinu vývojem digitálních práv a možnostmi, jak podpořit taneční a cirkusovou scénu.

V rámci tohoto modulu budete také pozváni na kurátorská představení v Teatro Principal of Terrasa a na mezinárodní taneční festival Fira Mediterranea v Manrese.

Třetí modul připravuje Institut Ramon Llull.

Modul 4 - Oslovení a zapojení publika prostřednictvím digitálních prostředků 

Začátek února 2023, termíny budou upřesněny, Aix-en-Provence / Marseille, Francie

Tento modul se zaměří na klíčová témata v rámci zapojení publika a vzniku díla a zároveň bude zkoumat nejmodernější digitální formáty. Na příkladech z jiných oborů si ukážeme, jak oslovovat a jak se setkávat s publikem on-line, jak ho vtáhnout a jak se přizpůsobit nově vznikajícím participativním a imerzivním postupům. Modul, který se uskuteční v rámci BIAC (Biennale internationale des arts du cirque), se bude zabývat také tématem publika z etické perspektivy, přičemž se dotkne různých aspektů rozmanitosti a inkluze.

Čtvrtý modul připravuje ARTCENA

Celkovým cílem projektu Digital Leap je vytvořit digitální výukové materiály z každého modulu. Tyto materiály budou zpřístupněny komunitám scénických umění v partnerských zemích, aby se získané znalosti rozšířily mezi ještě více profesionálů. 

Kdo se může přihlásit? 

 • Cirkusoví a taneční umělci, kteří mají buď formální vzdělání v příslušném oboru, nebo pracovní zkušenosti na profesionální úrovni, nebo pro svou tvorbu v těchto oblastech obdrželi veřejnou podporu a kteří zároveň působí v České republice, ve Francii, Finsku, Litvě, Norsku, Španělsku nebo ve Švédsku.
 • Očekáváme zájem o získání nových digitálních dovedností, ochotu učit se novým věcem a zájem navázat kontakty s mezinárodní taneční a cirkusovou scénou.
 • Očekáváme, že účastníci se již prezentují na internetu, např. formou webových stránek nebo profilů na sociálních sítích, které budou moci využít jako pracovní materiál a nástroj i distribuční kanál v průběhu výuky.
 • Předpokládá se, že účastníci ovládají práci s počítačem a mobilními přístroji.
 • Předchozí pracovní zkušenost s mezinárodní spoluprací není podmínkou, ale očekáváme, že účastníci budou mít jasnou představu o tom, jak se chtějí uplatnit na mezinárodní scéně v budoucnu.
 • Vzdělávací moduly budou probíhat v angličtině, proto od účastníků požadujeme praktickou schopnost domluvit se anglicky na pokročilé úrovni.
 • Modul je vhodný pro umělce v jakékoli fázi jejich kariéry.
 • Věk účastníků není nijak omezen.

Jak podat žádost? 

Vyplňte prosím přihlašovací formulář na webových stránkách projektu. Buďte připraveni popsat své dosavadní zkušenosti s digitálními platformami a své budoucí plány na využití digitálních nástrojů a rozvíjení mezinárodního networkingu.

Přihlásit se můžete do obou modulů, ale můžete být vybráni pouze do jednoho z nich. Není podmínkou účastnit se všech plánovaných modulů.

Do každého modulu budou vybráni čtyři umělci zastupující cirkus a/nebo tanec z každé z účastnických zemí; každý modul tak bude sestávat ze skupiny o 28 umělcích.

Všeobecné podmínky 

 • Účastníci musí být přítomni celých pět dnů trvání modulu/ů.
 • Účastníci budou používat vlastní notebook.
 • Dopravu a ubytování hradí Digital Leap. Stravování, místní dopravu a další náklady hradí účastník. Místní koordinátor nabídne účastníkům doprovodný program (návštěvy kulturních akcí, networking atd.).
 • Účastníci si musí zajistit vlastní cestovní pojištění, Covid pas a další doklady nutné k cestě do příslušné země.
 • Účastníci budou požádáni, aby po ukončení modulu poskytli organizátorům zpětnou vazbu.
 • Žádost musí být podána v angličtině.
 • Účastníci budou vyzváni, aby v rámci přípravy na učební modul vypracovali úkoly zadané v 2-3 týdnech před jeho začátkem.
 • Svou účastí v modulu účastník poskytuje souhlas s tím, že bude fotografován a natáčen pro potřeby tvorby materiálů a komunikačních aktivit souvisejících s aktivitami v rámci projektu Digital Leap.
 • Podáním přihlášky žadatel souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů Digital Leap a použitím uvedených údajů.

Registrační formulář 

Přijímání přihlášek do výběrového řízení bude ukončeno v pondělí 13. 6. 2022 v 17:00 CET. 

Výběr provedou partnerské organizace Digital Leap na základě řádně podaných přihlášek, přičemž mezi kritéria výběru patří kvalita přihlášky a různorodost účastníků.

O výsledku výběrového řízení budou žadatelé vyrozuměni na konci června. 

Vybraní účastníci obdrží 2 až 3 týdny před akcí detailní informace spolu s materiály, s nimiž se seznámí před začátkem modulu.

Máte-li otázky ohledně výzvy nebo projektu, neváhejte nás kontaktovat: 

Kompletní informace o projektu Digital Leap najdete zde: www.digital-leap.eu 

Autor článku: IDU