20.05.2022 13:29

Západočeské divadlo v Chebu uvede hru Mikve izraelské autorky Hadary Galronové

Západočeské divadlo v Chebu uvede v sobotu v premiéře hru Mikve izraelské autorky Hadary Galronové. V šedesátileté historii Západočeského divadla jde o vůbec první izraelskou hru. Drama pro osm žen Mikve napsala v roce 2004 Hadar Galronová, herečka, režisérka a dramatička, pocházející z ortodoxní židovské komunity. Pojmenovala v ní rozpory mezi tradičními zvyklostmi, které jsou vyžadovány v ortodoxním prostředí, a právem na sebeurčení žen v moderním světě 21. století. Chebskou inscenaci zpracoval režisér Adam Doležal. Dnes měla hra veřejnou generální zkoušku.

Hra se odehrává v prostředí židovské rituální lázně, kam každý měsíc ženy docházejí, aby se vždy osmý den po skončení své periody očistily podle zákona Mojžíšova. „Každá z nich si nese svůj příběh a své tajemství, o němž se možná ví, ale rozhodně se o něm nemluví. Do mikve nastupuje nová lázeňská Šira, která začne předivo pracně skrývaných dramat postupně rozplétat. Stmelená ženská komunita, vedená zkušenou lázeňskou Šošanou, však nabízená řešení není ochotna přijímat snadno, zvlášť když i samotná Šira cosi tají," popsala hlavní osu hry dramaturgyně chebského divadla Martina Pokorná.

Chebská inscenace Mikve nese podtitul Všechny mají možnost volby, i když se to zdá nemožné… Právě schopnost či ochota učinit volbu, ačkoli se situace zdá být bezvýchodnou, je ústředním tématem i pro režiséra Adama Doležala: „Základní téma, tedy postavení jedince, vystaveného útlaku okolí, a způsoby, jakými se jedinec s útlakem vyrovnává, to je téma, které je všeplatné," uvedl Doležal. Exotické prostředí rituální lázně není tedy až tak podstatné, vytváří především pozadí pro příběhy, které se v různých obdobách mohou odehrávat kdekoli.

Ve scéně Michala Syrového a kostýmech Agnieszky Páté-Oldak uvidí chebští diváci na jevišti Radmilu Urbanovou, Pavlu Janiššovou, Elišku Huber Malíkovou, Vladimíru Vítovou, Stephanii Van Vleet, Terezu Švecovou a Lucii Domesovou. Roli nejmladší dívky alternují žákyně dramatických oddělení ZUŠ z celého kraje Martina Kalašová, Barbora Němcová a Anna Oslovičová. Sugestivní hudbu Petra Zemana živě interpretuje na elektrickou kytaru Lenka Gaierová. Dramaturgii inscenace měla na starosti Martina Pokorná.

Chebské divadlo připravilo k inscenaci i workshop, v němž divadelní lektor Petr Bařina pomůže zájemcům s orientací v židovských tradicích a zvyklostech, ale i postavách příběhu.

Hadar Galronová má k České republice velmi blízký vztah a české inscenace svých textů se snaží navštěvovat. Přijala pozvání i do Chebu, jako čestný host přicestuje z Izraele a zúčastní se reprízy 24. června.

https://www.divadlocheb.cz/

Autor článku: ČTK: pnp, hj