30.08.2001 00:00

Zpráva pro členy Sdružení českých divadelních kritiků

Výbor SČDK oslovil všechna divadla v Čechách a informoval je o vzniku profesní organizace sdružující divadelní kritiky. Zároveň je také požádal, aby členům sdružení umožnili volný vstup na představení. Dosud na tuto výzvu kladně odpověděla tato divadla:
Dejvické divadlo, Těšínské divadlo, Městské divadlo v Karlových Varech, Městské divadlo v Mostě, Městské divadlo Brno, Divadlo v Dlouhé, Ypsilonka.
Ve všech divadlech můžete získat vstupenky zdarma nebo případně za režijní cenu, obrátíte-li se příslušné komerční oddělení divadla.
David Drozd, jednatel SČDK

Autor článku: redakce