Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů za účelem využití služeb a zasílání newsletteru internetového informačního portálu Divadlo.cz.

Internetový informační portál Divadlo.cz provozuje státní příspěvková organizace Institut umění – Divadelní ústav (IDU), se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1; IČO: 00023205, DIČ: CZ00023205, zastoupená Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou, email: info@idu.cz, tel. +420 224 809 111;  zřízená Ministerstvem kultury a školství čj. 39191/9-IV/1 ke dni 1. 9. 1950 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala mé osobní údaje.

 1. Osobní údaje budou zpracovávány Správcem po dobu aktivního užívání účtu osobou, jejíž údaje jsou zpracovávány a která údaje poskytla (dále jen „Subjekt údajů“) a 3 roky po ukončení aktivního užívání účtu.
 2. Se zpracováním údajů projeví Subjekt údajů souhlas aktivním označením souhlasu před odesláním formuláře, v němž jsou údaje vyžadovány. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje IDU, se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1  nebo na email redakce@divadlo.cz.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovávat i tento zpracovatel:
  Webdevel s.r.o. www.webdevel.cz Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 285 97 192 DIČ: CZ28597192
 4. Subjekt údajů má právo kdykoliv požádat Správce o jejich vymazání, a to zasláním žádosti o toto vymazání mých osobních údajů na email redakce@divadlo.cz. Této žádosti musí být Správcem vždy bez zbytečného odkladu vyhověno.

V rámci internetového informačního portálu Divadlo.cz jsou zpracovávány tyto údaje za tímto účelem:

1)     Registrace k odběru novinek (https://www.divadlo.cz/odber-novinek/)

 • zpracovávané údaje: emailová adresa
 • účel zpracování: zasílání týdenních přehledů s odkazem na nové články na serveru Divadlo.cz
 • doba zpracování: do obdržení žádosti o vymazání
 • email s novinkami obsahuje možnost na kliknutí žádost o zasílání zrušit

2)     Položení dotazu přes formulář Infopult – ptejte se (https://www.divadlo.cz/infopult-ptejte-se/)

 • zpracovávané údaje: jméno a příjmení, emailová adresa
 • účel zpracování: jednorázové zaslání odpovědi na položený dotaz
 • doba zpracování: do zodpovězení dotazu
 • dotaz je zodpovídán formou běžné emailové komunikace odborným zaměstnancem IDU

3)     Vložení článku ke zveřejnění na Informačním portále divadlo.cz (https://www.divadlo.cz/pridat-clanek/)

 • zpracovávané údaje: Jméno a příjmení, emailová adresa
 • účel zpracování: Jméno a příjmení je zveřejněno k označení autorství článku, email není zveřejněn a slouží pro komunikaci redaktora s autorem (Subjektem údajů)
 • doba zpracování: do obdržení žádosti o vymazání článku

Subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, dále právo požadovat od Správce přístup k těmto osobním údajům, právo požadovat od Správce opravu nebo aktualizaci těchto osobních údajů a konečně právo požádat Správce o výmaz těchto osobních údajů.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od Správce omezení zpracování osobních údajů, právo kdykoliv vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů poskytnutých Správci, jakož i právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Kontaktní adresa Správce je redakce@divadlo.cz.

V případě pochybností o dodržování povinnost Správce souvisejících se zpracováním osobních údajů je Subjekt údajů oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).