Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů za účelem využití služeb a zasílání newsletteru internetového informačního portálu Divadlo.cz.

Internetový informační portál Divadlo.cz provozuje státní příspěvková organizace Institut umění – Divadelní ústav (IDU), se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1; IČO: 00023205, DIČ: CZ00023205, zastoupená Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou, email: info@idu.cz, tel. +420 224 809 111;  zřízená Ministerstvem kultury a školství čj. 39191/9-IV/1 ke dni 1. 9. 1950 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala mé osobní údaje.

 1. Se zpracováním údajů projeví Subjekt údajů souhlas aktivním označením souhlasu před odesláním formuláře, v němž jsou údaje vyžadovány. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje IDU, se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1  nebo na email redakce@divadlo.cz.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovávat i tento zpracovatel:
  Webdevel s.r.o. www.webdevel.cz Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 285 97 192 DIČ: CZ28597192

V rámci internetového informačního portálu Divadlo.cz jsou zpracovávány tyto údaje za tímto účelem:

1)     Registrace k odběru novinek (https://www.divadlo.cz/odber-novinek/)

 • zpracovávané údaje: emailová adresa
 • účel zpracování: zasílání týdenních přehledů s odkazem na nové články na serveru Divadlo.cz
 • doba zpracování o. s.: po dobu aktivního užívání účtu a tři roky po ukončení aktivního užívání účtu nebo do obdržení žádosti o vymazání
 • email s novinkami obsahuje možnost na kliknutí žádost o zasílání zrušit

2)     Položení dotazu přes formulář Infopult – ptejte se (https://www.divadlo.cz/infopult-ptejte-se/)

 • zpracovávané údaje: jméno a příjmení, emailová adresa
 • účel zpracování: jednorázové zaslání odpovědi na položený dotaz
 • doba zpracování: po dobu aktivního užívání účtu a tři roky po ukončení aktivního užívání účtu nebo do obdržení žádosti o vymazání
 • dotaz je zodpovídán formou běžné emailové komunikace odborným zaměstnancem IDU

3)     Vložení článku ke zveřejnění na Informačním portále divadlo.cz (https://www.divadlo.cz/pridat-clanek/)

 • zpracovávané údaje: Jméno a příjmení, emailová adresa
 • účel zpracování: Jméno a příjmení je zveřejněno k označení autorství článku, email není zveřejněn a slouží pro komunikaci redaktora s autorem (Subjektem údajů)
 • doba zpracování: po dobu aktivního užívání účtu a tři roky po ukončení aktivního užívání účtu nebo do obdržení žádosti o vymazání

Subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, dále právo požadovat od Správce přístup k těmto osobním údajům, právo požadovat od Správce opravu nebo aktualizaci těchto osobních údajů a konečně právo požádat Správce o výmaz těchto osobních údajů a to zasláním žádosti na email redakce@divadlo.cz.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od Správce omezení zpracování osobních údajů, právo kdykoliv vznést námitku proti způsobu zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů poskytnutých Správci, jakož i právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování a to zasláním žádosti na email redakce@divadlo.cz.

V případě pochybností o dodržování povinnost Správce souvisejících se zpracováním osobních údajů je Subjekt údajů oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).