14.02.2018 10:29

Pátý ročník mezinárodní konference Teritoria umění 2018 – výzva

Srdečně zveme doktorské studenty uměleckých oborů k účasti na 5. ročníku konference Teritoria umění. Abstrakty příspěvků v rozsahu 200-400 slov můžete zasílat spolu s uvedením afiliace do 18. 3. 2018 ma email teritoria@amu.cz. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni nejpozději 1. 4. 2018.

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách Centra pro doktorská studia AMU cds.amu.cz nebo na emailu teritoria@amu.cz!

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů uměleckých škol, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Call For Abstracts ke stažení: CALL FOR ABSTRACTS

Formulář abstraktů ke stažení: FORMULÁŘ ABSTRAKTŮ